Legální původ dřeva dle EUTR

Původ dřeva, udržitelné lesní hospodářství, systém zpětného zalesňování nám nejsou lhostejné. Lesy přinášejí velký ekologický, hospodářský a sociální prospěch, včetně zdroje dřevařských a jiných výrobků a ekologických služeb, jež jsou pro lidstvo zásadní, jakými jsou zachování biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystému a ochrana klimatu.

Na základě nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 995/2010, ze dne 20. října 2010, se stanoví povinnosti pro společnosti uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Toto nařízení platí v celé Evropské unii od března 2013 a cílem tohoto nařízení je zabránit dovozu a uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie.
 
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, vyžaduje po hospodářských subjektech uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh vytvoření vnitřního předpisu, kterým se společnost při dovozu dříví nebo výrobků obsahujících dřevo musí řídit. Systém náležité péče obsahuje postupy a pravidla při uvádění dřeva a dřevařských výrobků vytěžených mimo prostor Evropské unie a je následně dováženo na vnitřní trh EU. Základní koncept provádění náležité péče spočívá v realizaci činností ke snížení a minimalizaci rizika nákupu nelegálně těženého dřeva a výrobků z něj. Tyto činnosti zahrnují posouzení rizika nelegálně těženého dřeva a zmírňování těchto rizik.

Pro vyhodnocování rizika je stěžejní dostupnost informací o dováženém dřevu nebo výrobcích z něj. Jde zejména o informace o původu dřeva, doložení legálnosti jeho těžby, certifikaci (verifikaci) dřeva a další informace, jako je země původu a informace o rozsahu dodavatelského řetězce. Tento systém náležité péče vychází z požadavků dosud známých a dostupných standardů, které byly Evropskou komisí uznány jako věrohodné nástroje pro naplnění požadavků EUTR, které jsou pro členské státy EU dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen nařízení).

Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. Za tímto účelem naše společnost jako přímý dovozce uvádějící dřevo na trh EU vykonáváme náležitou péči prostřednictvím systému opatření a postupů, aby se riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh snížilo na minimum. Naše společnost je přímý dovozce na trh EU a dbáme na legální původ u všech svých dovážených dřevařských výrobků. Veškeré dovážené dřevařské produkty pochází z legálních zdrojů těžby v souladu nařízením EU č.995/2010, EUTR a FLEGT.

Naše společnost řádně vede a zpracovává systém řízení rizika, takzvaný systém „náležité péče“ v souladu s evropským nařízením EU č.995/2010 zaměřeného proti riziku dovozu dřeva z pocházející z nelegální těžby a uvádění na trhy EU. Systém náležité péče dle EUTR zahrnuje kontrolu dokumentace a vedení evidence prokazující legální původ dřeva a možnosti zpětného vysledování celého dodavatelského a výrobního řetězce. Vedení systému náležité péče zahrnuje dokumentaci o původu těžby, množství vytěžené suroviny, certifikaci původu, evidenci dodavatelského těžebního, výrobního a přepravního řetězce. Nákupní doklady, dodací, přepravní a námořní transportní doklady, povolení k těžbě a další dokumentaci. V rámci dovozů pravidelně spolupracujeme s kontrolními orgány.

Naše společnost je zároveň zapojena do systému licencování Forest Law Enforcement, Governance and Trade pod zkratkou FLEGT. Jedná se o akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), který vydala Evropská komise v roce 2003. Plán je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví. Akční plán klade důraz na reformu správy a na budování kapacit za podpory opatření, jež jsou zaměřena na rozvoj mnohostranné spolupráce a doplňujících opatření na straně poptávky, navržených k zamezení těžby a dovozu nezákonně vytěženého dřeva a přispění k širšímu cíli, jímž je trvale udržitelné lesní hospodářství v zemích produkujících dřevo.

U každé jednotlivé dodávky je během celního řízení dále ověřováno, zdali dovážené dřeviny nejsou na seznamu  chráněných a ohrožených druhů CITES. Všechny nabízené dřeviny jsou celosvětově běžně prodávané.
 
Potvrzujeme, že námi dovážené dřevařské produkty jsou v souladu s uvedenými nařízeními EUTR, FLEGT, CITES. Pochází z legálních zdrojů a legálního původu těžby a nejsou na seznamu chráněných a ohrožených druhů. Potvrzení o řádném vedení a evidenci systému náležité péče EUTR a certifikát o legálním původu dováženého dřeva naleznete zde, případně vám je předložíme na vyžádání.

Zobrazit všechny novinky


Victoria fiberon SAICOS INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Velkoobchodní prodej

  • +420 220 879 443

E-shop prodej

  • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

  • +420 220 879 587

© 2022, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑