Jak ošetřovat fasády ze západního červeného cedru

Základní postupy povrchových úprav a údržby, které povedou k vaší spokojenosti s fasádními obklady z červeného cedru.

Úvod

Západní červený cedr  je jedním z nejlepších přírodních stavebních materiálů. Známý pro své přednosti a výjimečnou krásu; přináší teplo, charakter a dlouhověkost do domů a nebytových projektů po celém světě. Přirozená trvanlivost a fyzikální vlastnosti západního červeného cedru ho ideálně předurčují pro venkovní použití jako například  pro obklady, lemování, palubky a pro použití v interiéru například jako obložení.

Můžete se rozhodnout, jakou konečnou úpravu vašeho projektu ze západního červeného cedru zvolíte. Můžete ho nechat přirozeně zvětrat, nebo můžete pomocí aplikace ochranného nátěru, zajistit jeho maximální užitné vlastnosti a zachovat či vylepšit přirozenou krásu dřeva použitím nátěrů ze široké škály barevných odstínů. Tato publikace bere v úvahu obě možnosti a poskytne vám základní informace potřebné k tomu, abyste zvolili nejlepší možnost, která vašemu projektu nejlépe vyhovuje.

Přírodní zvětrávání

Západní červený cedr uspokojivě slouží jako materiál pro terasy a obklady, je-li ponechán bez povrchové úpravy, aby přirozeně zvětral.

Tuto možnost můžete zvolit z následujících důvodů:

 1. Preferujete-li stříbrošedý vzhled přirozeně zvětralého západního červeného cedru
 2. Přejete-li si nevynakládat čas a úsilí na udržování povrchové úpravy produktu z cedru.
 3. Působí-li údržba objektu potíže při povrchové úpravě západního červeného cedru na nedostupných částech budovy, např. obklady na velmi vysokých budovách.
 4. Máte-li obavy z dopadu aplikace svrchního nátěru na životní prostředí.

Toto všechno jsou reálné aspekty a je skutečností, že obklady a palubky ze západního červeného cedru mohou mít i bez svrchní úpravy dlouhou životnost v mnoha prostředích – za předpokladu, že jde o dobrý projekt, instalaci a údržbu.

Je důležité pochopit, že volba neaplikovat svrchní vrstvu na váš cedr má dlouhodobé důsledky. Pro tuto volbu se musíte rozhodnout dříve, než připustíte zahájení přirozeného zvětrávání. Jak západní červený cedr zvětrává, ztrácí svou přirozenou barvu a šedne. Ve velmi suchém klimatu zvětrává do stříbrošedé barvy, ale ve většině ostatních klimatických oblastí, kvůli různé vlhkosti a podmínkám vystavení slunci, západní červený cedr nezvětrává stejnoměrně a nejpravděpodobněji vytvoří tmavý, skvrnitý, šedý vzhled.

Budete-li ovšem chtít obnovit zvětralý cedr do stavu, kdy ho budete chtít natřít nebo namořit, bude třeba vynaložit podstatně větší úsilí na přípravu povrchu dřeva k nanášení nátěru. Požadujete-li skutečně jednotný šedý vzhled, lze tohoto efektu dosáhnout pomocí komerčně připraveného bělícího oleje nebo šedého mořidla na zvětrávání. To je v podstatě hydrofobní povrchová úprava, obsahující pigmenty a další přísady, která je nejúčinnější na texturovaném cedru. Chcete-li zachovat tento vzhled, je nutné aplikaci bělícího mořidla aplikovat pravidelně.

I když přirozený efekt zvětrávání působí obvykle jen do tenké vrstvy (méně než 1-2 mm) a vrstva pod tím je většinou neporušená, je nutno věnovat zvláštní péči návrhu projektu, montáži cedru a pravidelné údržbě. Bez ochranného nátěru proti vniknutí vlhkosti (zejména utěsnění konce jádrového dřeva) je nutné při montáži učinit kroky, aby západní červený cedr po vystavení vlhkosti snadno oschnul, jinak se zvýší riziko hniloby.

Všechny cedrové produkty používané v exteriéru, vyžadují určitou údržbu, aby vypadaly co nejlépe. I v případě, že se rozhodnete povrch západního červeného cedru neupravovat, je nutné pravidelně odstraňovat například nečistoty a plísně, aby byl zachován jeho pěkný, přirozený vzhled.

Posuzování životního cyklu (LCA)1 obkladů a palubek ze západního červeného cedru ukazuje, že má nejšetrnější dopad na životní prostředí ze všech alternativních výrobků využívaných pro tyto stavební aplikace. Nátěry, zejména svrchní nátěry s obsahem rozpouštědel a četnost jejich nanášení má nepříznivý vliv na LCA cedrových obkladů a palubek. Tento vliv může omezit rozhodnutí neaplikovat povrchovou úpravu. Naštěstí se objevuje nová generace ekologičtějších nátěrů na bázi vody a tyto výrobky by měly být brány v úvahu.

Faktory ovlivňující životnost povrchu

Řada faktorů ovlivňuje přednosti svrchních nátěrů, včetně přírodních vlastností západního červeného cedru, výrobních vlastností a stavebního postupu.

Přirozené vlastnosti

Nejdůležitějšími vlastnostmi západního červeného cedru jsou vynikající rozměrová stabilita, jemná textura, růst a absence pryskyřice nebo smůly. Tyto vlastnosti přispívají k jeho výjimečné schopnosti přijímat a udržovat mnoho různých druhů nátěrů.
Rozměrová stabilita je odolnost dřeva proti bobtnání a sesychání při zvlhnutí nebo vysychání. Lehké dřevo s nízkou hustotou jako je například západní červený cedr, sesychá méně než dřevo s vyšší hustotou. Jeho vynikající rozměrová stabilita je důležitým faktorem zodpovědným za delší životnost nátěrů na západním červeném cedru ve srovnání s jiným dřevem.
Textura znamená hladkost povrchu dřeva po řezání, hoblování a broušení a závisí na velikosti buněk ve dřevě. Nanášení nátěrů je lepší u dřevin s hladkou, jemnější texturou než u druhů s texturou hrubou. Západní červený cedr má menší dřevěné buňky a jemnější texturu než většina ostatních jehličnanů nebo měkkých dřevin.
Růst letokruhů znamená střídání pruhů světlého jarního dřeva s nízkou hustotou a tmavého letního dřeva s vyšší hustotou. Tyto dva pruhy tvoří dohromady jeden rok růstu stromu. Nátěry lépe přilnou na jarním dřevě s nižší hustotou, kterého má západní červený cedr větší podíl než většina ostatních druhů jehličnanů.
Pryskyřice nebo smůla, která může bránit spojení nebo penetraci vrchního nátěru, je běžná u většiny jehličnanů, ale u západního červeného cedru se vůbec nevyskytuje.

Výrobní vlastnosti

Struktura povrchu:  Výrobky ze západního červeného cedru jsou dostupné s hladkým (hoblovaným) nebo dekorativně upraveným (řezaným nebo hrubě broušeným) povrchem. Zpravidla dekorativně upravené povrchy poskytují nejlepší mechanické přilnutí vrchního nátěru na dřevě pro západní červený cedr s hladkým povrchem je preferován dvojvrstvý nátěrový systém.

Obsah vlhkosti:  Povrchová úprava dřeva, které je mokré s obsahem vlhkosti nad 20%, může zvýšit riziko selhání nátěru. Nejlepší je natírat západní červený cedr, když je jeho obsah vlhkosti stabilizován na úrovni, která bude převládat po dobu životnosti produktu. V Severní Americe činí tato míra vlhkosti přibližně 12 %. Nejlepší volbou je západní červený cedr, který je vysušen v sušárně v době výroby.

Stavební postupy mají významný vliv na přednosti cedru a jeho nátěru. Je třeba věnovat pozornost době, kdy je západní červený cedr dodán na místo zpracování až do doby jeho montáže a povrchové úpravy. Obsah vlhkosti dřeva (před i během jeho životnosti), vystavení slunečnímu záření a povrchové nečistoty (bláto) jsou důležitými faktory ovlivňujícími provedení každého svrchního nátěru.
Jelikož není v možnostech této publikace podrobně popsat množství stavebních postupů nezbytných pro maximalizaci výkonu, je nápomocný následující stručný kontrolní seznam:

 • Použijte spojovací prostředky z nerezové oceli, žárově pozinkované nebo hliníkové.
 •  Instalujte oplechování nad všemi otvory a nad soklovou a pásovou lištou.
 • Zajistěte adekvátní přesahy u okapů a štítů. Instalujte okapnice     nad okenními a dveřními rámy.
 • Ponechejte alespoň 6 cm prostoru mezi spodními částmi obkladu a lemovacích lišt a úrovní terénu.
 • Ponechejte alespoň 2 cm prostoru mezi spodními stranami obkladu a lemovacími prkny a střešní krytinou.
 • Instalujte parotěsné zábrany na teplé straně zdí pro minimalizaci kondenzace uvnitř stěn.
 • Větrejte prostory s vysokou vlhkostí, jako jsou např. kuchyně, prádelny a koupelny.
 • Větrejte podkroví a meziprostory.
 • Chraňte cedr před vlivy počasí v místě prací.
 • Před montáží aklimatizujte západní červený cedr na místní vlhkostní podmínky.
 • Před montáží aplikujte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo     na všech šesti stranách, včetně exponovaných povrchů po řezání v terénu.

Nezapomínejte, že konce dřeva mohou vyžadovat dva nátěry pro jeho úplnou ochranu.

Instalace obkladu nad ochranou proti dešti výrazně snižuje pravděpodobnost, že zadní strana obkladu zvlhne a zůstane vlhká. Tím je zajištěno, že voda, která proniká do skladby zdi, odteče směrem dolů a pryč od stěn. Ochrany proti dešti také minimalizují nestálost vlhkosti obkladu, což snižuje potenciál pro vydutí a extrakční krvácení. Výsledkem toho je výrazné zlepšení účinnosti nátěrů.

Pro další komplexní informace k montáži obkladu ze západního červeného cedru požádejte publikaci: Jak instalovat obklad ze západního červeného cedru.

Venkovní nátěry pro fasády z červeného cedru

Pokud se rozhodnete natřít obklady nebo lemování ze západního červeného cedru, neměl by před nanášením mořidla nebo barvy zůstat nenatřený ani vystavený přímému slunečnímu záření a vlhkosti po zbytečně dlouhou dobu. Zvětralé povrchy, i v případě, že jsou vystaveny povětrnostním vlivům pouze na pár týdnů, ohrožují schopnost západního červeného cedru udržet barvu nebo jednobarevné mořidlo. Čím déle je západní červený cedr ponechán vlivům počasí, tím rychleji může vrchní nátěr selhat.
Přírodní zbarvení čerstvě frézovaného cedru může být zachováno použitím svrchních nátěrů, které obsahují UV filtry. Doporučují se svrchní nátěry, obsahující účinné prostředky proti hnilobě i ultrafialovou ochranu. Vzhledem k tomu, že tyto svrchní nátěry obsahují malé procento pevných látek, obvykle vyžadují náročnější údržbu. Lze rovněž použít penetrování mořidly na bázi olejů nebo lehce pigmentované přírodní odstíny pro rovnoměrnou barvu a ochranu dřeva.

Výběr svrchních nátěrů obkladů a lemování

Volba svrchního nátěru západního červeného cedru pro venkovní použití závisí na požadovaném vzhledu a úrovni požadované ochrany. Dřevo ošetřené svrchním nátěrem je kombinací dvou velmi různých materiálů a je nutno vzít na zřetel vlastnosti obou, aby bylo dosaženo nejodolnějšího systému povrchové úpravy dřeva. Uvědomte si však, že u všech typů povrchových úprav je nutné dodržovat doporučení výrobce.
Vynikající charakteristiky povrchové úpravy západního červeného cedru nemohou vykompenzovat nátěrové produkty, které jsou nevhodné, horší kvality, nebo jsou nesprávně aplikovány. Venkovní povrchové nátěry fungují nejlépe, když je nátěr použit na všechny plochy (přední, zadní a zakončené strany).

Obecně lze svrchní nátěry západního červeného cedru rozdělit do čtyřkategorií:

 1. neprůhledné nátěry, např. barvy a neprůhledná mořidla
 2. poloprůhledná mořidla,
 3. přírodní svrchní nátěry jako např. průhledná mořidla a oleje
 4. impregnační přípravky na dřevo a ohnivzdorné nátěry mohou být v některých ohledech také klasifikovány jako svrchní nátěry, ale nespadají do působnosti této publikace.

Očekávaná životnost různých venkovních nátěrů pro obklady je shrnuta v následující tabulce.

Nátěr Hladký hoblovaný povrch Jemně řezaný nebo kartáčovaný texturovaný povrch
  Orientační živostnost ( let ) Orientační životnost ( let )
Barva 3  Do 10 let Do 12 let
Plnovarevná lazura 3 3-5 4-6
Bělící olej 3-5 5-6
Poloprůhledné lazury 4 1-3 2-4
Vodu odpozující impregnace a oleje 5 1-2 1-2

Tabulka 1: Vhodnost a očekávaná životnost venkovních svrchních nátěrů na obkladech a lemování ze západního červeného cedru

Údaje čerpaná z výzkumu.
Předpokládané předpovědi životnosti se udávají pro průměrnou lokalitu v kontinentálních Spojených státech. Předpokládaná životnost se liší podle extrémních klimatických podmínek nebo expozice, např. poušť, pobřeží a hluboké lesy nebo podle orientace světové strany budovy.

6ivostnost měřena na vertikálních vláknech cedru. Očekávaná životnost dvou nátěrů: jeden základní nátěr a jeden svrchní nátěr. Použití druhého krycího nátěru zvýší životnost nátěru.Dodržujte doporučení výrobce o počtu nátěrů. Vznik plísní na povrchu naznačuje nutnost očištění a možné obnovy nátěru.

Vyberte si kvalitní nátěry

Pamatujte si, že při nákupu a ošetřování západního červeného cedru je vždy nejlepší použít prvotřídní výrobky od vašeho dodavatele, kterého znáte a kterému důvěřujete.

Neprůhledné barvy základní nátěry

Západní červený cedr obsahuje vodorozpustné výtažky, které jsou zodpovědné za jeho atraktivní barvu, vynikající stabilitu a přirozenou odolnost proti hnilobě. Tyto výtažky mohou však vést k vyblednutí latexových barev a jednobarevných mořidel, pokud není použit základní nátěr, který má speciální složení napomáhající kontrolovat extrakční krvácení. Tyto základní nátěry proti skvrnám jsou k dispozici v recepturách na bázi alkydového oleje a vody. Základní nátěry na bázi alkydového oleje obvykle nabízejí nejlepší ochranu před vyblednutím způsobeným vodorozpustnými výtažky. Etiketa na nádobě by měla uvádět, že nátěr je doporučen pro použití jako základní nátěr proti skvrnám na západní červený cedr.

Barvy

Barva poskytuje nejlepší povrchovou ochranu proti zvětrávání a zmáčení vodou, zároveň ale tvoří barevný odstín a zakrývá některé charakteristiky dřeva. Ačkoliv barva může snížit absorpci vody dřevem, samotný nátěr není impregnačním prostředkem.
Barvy všech typů, jako například: vodou ředitelné barvy, akrylátové (latexové), akrylátové emailové a rozpouštědlem ředitelné barvy (alkydové a olejem modifikované), jsou pro západní červený cedr vhodné.
Výsledky testů však ukazují, že kvalitní latexová barva udržuje svou mechanickou adhezi rozměrovými změnami dřeva během cyklů vlhka a sucha. Z tohoto důvodu svrchní nátěry s vysokou elasticitou během delšího vystavení venkovnímu zvětrávání obecně udržují adhezi lépe než křehké svrchní nátěry.

Jednobarevná mořidla

Jsou to matné svrchní nátěry s menším objemem pevných částic než barvy. Tak jako barvy, chrání jednobarevná mořidla západní červený cedr před degradací UV světlem a vlhkostí. Jsou dostupné v širokém spektru odstínů, které zakrývají skutečnou barvu dřeva, ale umožňují zachovat některé přirozené vlastnosti a texturu cedru. Tyto povrchové úpravy se nepenetrují a tvoří tenkou vrstvu. Před použitím jednobarevného mořidla by se měl nejdříve použít základní protiskvrnový nátěr. Jednobarevná mořidla jsou k dispozici jako latexové nebo olejové receptury. Byla vyvinuta jednobarevná mořidla, která zvýrazňují vlákna dřeva. Jsou známá jako polotuhá mořidla a jejich vliv na vzhled dřeva se pohybuje mezi níže popsanými jednobarevnými a poloprůhlednými mořidly.

Přírodní nátěry

Mnoho uživatelů západního červeného cedru preferuje povrchovou úpravu, která zachovává přírodní barvu a vzhled dřeva. Chcete-li zachovat přirozený vzhled západního červeného cedru, který je vystaven vnějšímu prostředí, bude zapotřebí pravidelné údržby. Následující produkty poskytují různé stupně ochrany proti zvětrávání při zachování přírodní krásy cedru:

Průhledná mořidla a lazury

Tato mořidla nijak nemění vzhled cedru. Jen nepatrně mění barevný odstín (tón) dřeva. Průhledná mořidla jsou svým složením podobná poloprůhledným mořidlům, ale obsahují méně pigmentů. Průhledná mořidla obsahují fungicid, který zamezuje růstu plísní a houbové hnilobě, zvyšují navíc trvanlivost dřeva. Receptury na bázi vody a rozpouštědel jsou k dispozici, nicméně tyto nátěry bez pigmentů nebo lehce pigmentované nátěry poskytují omezenou ochranu před poškozením slunečním ultrafialovým světlem a vlhkostí. Jako takové vyžadují častou obnovu nátěru. Průhledná mořidla se však snadno obnovují a to s minimální přípravou povrchu.

Poloprůhledná mořidla a lazury

Poloprůhledná olejová mořidla na bázi rozpouštědel penetrují povrch dřeva, jsou porézní a netvoří povrchový film jako barvy. Tyto svrchní nátěry jsou nejlepší volbou pro západní červený cedr, který je plně vystaven povětrnostním vlivům a je u něj žádoucí přirozený vzhled. Přestože tato mořidla lze použít na hladkém a strukturovaném západním červeném cedru, při aplikaci na strukturovaném povrchu budou mnohem lepší a vydrží déle. Tato mořidla obsahují pigmenty, poskytující barvu včetně tónu cedru a do jisté míry výrazně zvyšují životnost svrchního nátěru tím, že
chrání povrch cedru před škodlivým účinkem  slunečního ultrafialového záření. Životnost použití na obkladech se liší od 3-6 let
v závislosti na textuře povrchu cedru, množství použitého mořidla a
na intenzitě slunečního záření na povrchu dřeva. Latexová poloprůhledná mořidla jsou vzhledem podobná mořidlům obsahujícím rozpouštědla; jejich vzhled je však dosažen tvorbou tenké svrchní vrstvy s nízkou penetrací. Tento film často není dostatečně silný na to, aby poskytl stejnou životnost jako mořidla obsahující rozpouštědla a má tendenci se znehodnotit odlupováním od povrchu dřeva. Obnova nátěru cedru, který byl potažen latexovým poloprůhledným mořidlem, může vyžadovat náročnější přípravu povrchu. V současné době usiluje mnoho výrobců mořidel o vývoj vodou ředitelných mořidel, která cedr penetrují. Dosud však bylo dosaženo pouze mírného úspěchu při duplikaci vlastností tradičních mořidel na bázi olejů a rozpouštědel. Jelikož stále striktnější ekologické standardy snižují dostupnost mořidel na bázi rozpouštědel, naznačuje probíhající výzkum, že budou v blízké budoucnosti k dispozici penetrující, latexová poloprůhledná mořidla.

Poznámka: Průhledná, neflexibilní mořidla, tvořící film nátěru, jako je lak, šelak, polyuretan a fermež, nejsou u západního červeného cedru pro venkovní použití vhodná. Ultrafialové záření může proniknout transparentním filmem a dřevo poškodit. Bez ohledu na počet nátěrů se povrch nakonec stane křehkým, vytvoří praskliny ve filmu a pak přestane fungovat.

Techniky nanášení nátěrů

Aplikace povrchové úpravy západního červeného cedru je stejně důležitá pro trvanlivost a optimální provedení jako je zvolená kombinace povrch-podklad pro daný úkol. Svrchní nátěry lze nanášet štětcem, válečkem, tlakovou pistolí nebo lze použít ponoření. Aplikační technika, kvalita a množství použitého svrchního nátěru, stav povrchu a povětrnostní podmínky v době aplikace mohou podstatně ovlivnit životnost povrchové úpravy. Aplikační pokyny zde navržené je třeba dodržovat v kombinaci s přípravou a použitím doporučeným výrobcem pro daný produkt. Svrchní nátěry a čističe jsou chemikálie, které mohou představovat nebezpečí pro zdraví při kontaktu, požití nebo vdechnutí. Proto nezapomeňte a pozorně si přečtěte všechny pokyny k použití a upozornění výrobců před nákupem produktu.

Barvy a jednobarevná mořidla

Po dokončení výše popsané přípravy povrchu dodržujte tyto kroky k dosažení maximální životnosti:

 1. Použijte kvalitní základní protiskvrnový nátěr s vydatností doporučenou výrobcem co nejdříve po přípravě povrchu a když je obsah vlhkosti dřeva nižší než 20 %. Základní nátěr je velmi důležitý, protože tvoří základ pro všechny následné barevné nátěry a měl by být použit, ať je krycí nátěr na bázi oleje nebo latexu. Nejlepší je nanést základní barvu před montáží obkladu, protože to umožňuje aplikaci na čelní stranu, zadní stranu, hrany a konce. Nanášení základního nátěru na zadní stranu nebo boční stěny obkladu je často označováno jako "zadní nanášení základního nátěru". Tato praxe pomáhá zabránit vydutí a zvyšuje životnost nátěru.
 2. Aplikujte svrchní nátěr na základní barvu. Nanášení štetcem je považováno za nejúčinnější způsob, jak nátěr aplikovat. Pokud mají být použity dva svrchní nátěry, nechejte před nanášením druhé vrstvy první vyzrát po dobu doporučenou výrobcem. V chladném a vlhkém počasí si mezi nátěry ponechejte více času na vyschnutí.

Jednobarevná mořidla

Ta mohou být aplikována na západní červený cedr štětcem, válečkem nebo polštářkem. Aplikace štětcem je obvykle nejlepší. Tato mořidla zastávají podobnou funkci a používají se jako barvy. Jedna vrstva jednobarevného mořidla je používána pouze okrajově na novém dřevě. Základní nátěr se svrchním nátěrem bude vždy poskytovat lepší ochranu dřeva, stejně tak bude déle sloužit. Optimální výkon lze získat, je-li dřevo opatřeno základním nátěrem a poté dvěma nátěry mořidla. Krycí vrstvy akrylového latexové jednobarevného mořidla jsou obecně lepší než všechny ostatní, zejména v případě, kdy jsou aplikovány dvě vrstvy na základním nátěru.

Poloprůhledná mořidla

Máte možnost nanášet poloprůhledná mořidla štětcem, stříkáním, polštářkem nebo válečkem. Kartáčování obvykle vykazuje nejlepší penetraci a provedení. Aplikace stříkáním nebo válečkem s následným donatíráním štětcem je také přijatelnou metodou aplikace. Mořidla na bázi oleje jsou všeobecně řídká a tekutá, takže při aplikaci s nimi vzniká nepořádek. Aby nebyly znatelné barevné přechody, lze tomu předejít mořením průběžných délek. Tato metoda zabraňuje tomu, aby přední okraj namořené plochy uschnul před místem logického zastavení. Je žádoucí pracovat ve stínu, protože sušení probíhá pomaleji. Mořidlo, které bylo aplikováno nástřikem bez dotírání štětcem, je v průběhu stárnutí náchylné na výskyt skvrnitosti.
Dva nátěry penetračním olejovým mořidlem na texturovaný západní červený cedr poskytnou delší životnost než jeden nátěr, ale pouze tehdy, přijme-li dřevo druhý nátěr. Důkladně mořidlo během aplikace promíchávejte, abyste zabránili usazování a změnám barvy. Vyhněte se míchání různých značek nebo šarží mořidel.
Latexová poloprůhledná mořidla nepronikají do povrchu dřeva, ale snadno se nanášejí a pravděpodobnost, že budou tvořit překrývající se skvrny, je menší. Tato mořidla vytvářejí tenkou vrstvu a nemusí být stejně odolná jako mořidla na bázi olejů.

Natírání na stavbě

Stav povrchu dřeva, na které se nátěr nanáší, může podstatně ovlivnit provedení a životnost povrchové úpravy.

Nový nezvětralý západní červený cedr

Nový obklad a lemování ze západního červeného cedru by mělo být chráněno před nepřízní počasí před, v průběhu a po zhotovení. Zřídkakdy je nutno provádět rozsáhlou přípravu povrchu, pokud dřevo nebylo vystaveno povětrnostním vlivům déle než dva týdny a je čisté a suché. Vždy je třeba preventivně kontrolovat obsah vlhkosti. Obsah vody nesmí být vyšší než 20 % a je-li dřevo znečištěno špínou, olejem nebo jinými cizími látkami, musí být tyto nečistoty odstraněny. Nečistoty je třeba smýt z povrchu (viz část o úklidu a vyblednutí).
U hladce hoblovaného cedru s plochými vlákny může být příprava povrchu žádoucí . Dřevo s plochými vlákny by mělo být zdrsněno brusným papírem o zrnitosti 50-60. Tento postup výrazně vylepší provedení nátěrů a neubere nic na  hladkém vzhledu. Příprava povrchu u čistě texturovaného cedru není nutná .

Zvětralý západní červený cedr

Obklady a lemování z cedru vystavené povětrnostním vlivům po dobu delší než 2 týdny, mohou mít poškozený povrch, který je pro natírání nevhodný. Před použitím nátěru se doporučuje připravit povrch zbroušením, kartáčováním (štětcem z  neželeznými štětinami) a omytím.

Péče a údžba

Povrchy západního červeného cedru, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, se nevyhnutelně znečistí a mohou být také zabarveny plísněmi, řasami a mechy. Tyto přírodní faktory pomalu narušují svrchní nátěry a v důsledku toho vyžadují všechny povrchové  úpravy u cedru pravidelné čištění a údržbu, aby plnily  svou funkci. Stupeň údržby závisí na místních klimatických podmínkách, druhu svrchního  nátěru a  na konečném použití  (terasa nebo obklad).

Vyblednutí svrchních nátěrů cedru

Západní červený cedr má zaslouženou pověst dřeva, které přijímá a uchovává řadu svrchních nátěrů po delší dobu. Nicméně obvyklá životnost svrchního nátěru se zkracuje degradací a vyblednutím. V důsledku ztráty barvy je často nutná renovace.

Nečistoty

Nečistoty jsou nejmírnější příčinou vyblednutí. Pravidelné čištění slabým roztokem čistícího prostředku neobsahujícího fosfáty obvykle obnoví původní povrchovou úpravu.

Plísně

Plíseň je obvyklou formou ztráty barev a mořidel, způsobenou houbami, které tvoří skvrny. Opětovné namoření problém s plísněmi nevyřeší. Když nastane čas na přetření, vyčistěte dřevo od plísní slabým roztokem z bělidla (je preferováno bělidlo na kyslíkové bázi ) nebo komerčním odstraňovačem plísní. Poté, co bylo dřevo důkladně opláchnuto a uschlo, přetřete ho nátěrem obsahujícím účinnou látku proti plísním.

Tip: Jednoduchý test na přítomnost plísní na nátěru lze provést aplikací jedné nebo dvou kapek čerstvého roztoku domácího bělidla (obsahujícího 5 procent chlornanu sodného) na flekatém místě. Tmavá barva plísní bude obvykle vybělena za 15 až 30 sekund. Skvrny, které se nevybělí, jsou způsobeny jinými faktory a vyžadují další ošetření.

Extrakční krvácení

Ztráta barvy díky extrakčnímu krvácení je obvykle způsobena vlhkostí. Chcete-li zastavit výskyt skvrn způsobený extrakčním krvácením, musí být odstraněn zdroj vlhkosti. Mírné skvrny jsou často spláchnuty deštěm během několika týdnů. V chráněných prostorech budovy, kde skvrna přetrvává, může časem ztmavnout a pak se těžce odstraňuje. Pokud mytí slabým čisticím roztokem nefunguje, bylo prokázáno, že za použití slabé kyseliny šťavelové lze účinně odstranit vodu, tanin nebo železité skvrny. Jsou také k dispozici komerční čističe. Zůstane-li skvrna nadále, natřete místo základním alkydovým nátěrem a svrchním latexovým nátěrem.

Železité skvrny

Železité skvrny se mohou objevit ve dvou formách: rudo-hnědé zbarvení způsobené rzí a modročerné zbarvení způsobené reakcí železa z hřebíků a jiných  kovových předmětů s výtažky ze západního červeného cedru.
Chcete-li  těmto skvrnám zabránit, používejte při připevňování cedru pouze žárově pozinkované, hliníkové nebo nerezové hřebíky. K čištění ploch dotčených železitými skvrnami použijte komerční čistič. V situacích, kdy skvrna pronikla do povrchu dřeva, může být nutné broušení nebo kartáčování.

Skvrny od vody

Ty se často vyskytují v kombinaci s extrakčním krvácením a růstem plísní. Tyto skvrny lze těžko odstranit. Někdy je účinné vydrhnutí dřeva zředěným roztokem z kyseliny šťavelové.
Upozornění: Při manipulaci s roztokem kyseliny šťavelové buďte opatrní, protože může být škodlivý – dodržujte pečlivě návod k použití.

Křídování

Křídování, uvolňování pigmentu a degradovaných částic pryskyřice, je důsledkem zvětrávání povrchu nátěru. Je to degradace filmu barvy, nikoli cedru. Křídování je častou příčinou blednutí v přibarvených nebo barevných nátěrech.

Loupání, tvorba bublinek nebo odlupování

Selhání barvy jako loupání, tvorba bublinek nebo odlupování je často spojováno s hromaděním vlhkosti pod barvou a špatnou
přilnavostí filmu barvy k dřevěnému podkladu. Tento problém se prohlubuje, pokud je barva aplikována na zvětralé dřevo.

Obnova fasád z červeného cedru

Postupy dobré přípravy povrchu jsou nezbytné k dosažení trvalého, dlouhodobého svrchního nátěru v exteriéru. Nejčastější předčasné selhání exteriérových nátěrů lze připsat nedostatečné přípravě povrchu, což má za následek:

 • špatnou adhezi svrchního nátěru
 • vyblednutí povrchu
 • nerovnoměrnosti svrchního nátěru (lesk, barva pokrytí povrchu)
 • nedostatečnou odolnost proti korozi

Prvním krokem v přípravě povrchu je zkontrolovat povrch a provést nezbytné opravy. Poté je nutné vyčistit povrch od všech nečistot, plísní a volného materiálu (popsáno níže).

Barvy a jednobarevná mořidla

Vnější povrchy západního červeného cedru je třeba přetřít pouze tehdy, když se staré nátěry opotřebily na tenkou vrstvu a neposkytují již dřevu ochranu. Při přetírání natřených nebo jednobarevných nátěrů obkladů nebo lemování může být zapotřebí odstranění starých nátěrů. To je nezbytné, je-li například starý povrch silně popraskaný nebo se odlupuje.
Tyto povrchové úpravy lze odstranit pomocí různých postupů, které mohou být všechny složité, časově náročné a finančně nákladné. Některé z těchto postupů mohou poškodit dřevo. Například by se nikdy nemělo použít k odstraňování nátěrů ze západního červeného cedru mytí tlakovou vodou, protože tento proces může vážně poškodit povrch dřevěných vláken a ztížit správné přilnutí dalšího nátěru.

Přetírání matných svrchních nátěrů

Západní červený cedr, který byl přetřen barvami nebo jednobarevnými mořidly je nejlépe přetírat stejným typem původně aplikovaného svrchního nátěru. Tyto svrchní nátěry se někdy zaměňují, ale staré latexové nátěry by měly být vždy přetřeny latexovými nátěry a nikdy  ne nátěry na bázi oleje.
Staré nátěry na bázi oleje mohou být přetírány latexovým svrchním nátěrem pouze v případě, že starý svrchní nátěr na bázi oleje byl správně vyčištěn a nejprve se aplikoval základní nátěr. Nezapomeňte, že správná příprava povrchu a očištění před přetřením jsou nezbytné pro optimální provedení nového svrchního nátěru nebo nátěrů.
Pro přetření starého povrchu nejprve seškrabejte všechen volný, popraskaný nebo loupající se svrchní nátěr. Obruste holé dřevo a veškerý zbývající svrchní nátěr pro hladké "změkčení" hran na holé dřevo. Před přetřením cedru musí být likvidovány a odstraněny plísně, jinak plíseň vyroste skrz nový nátěr nebo jednobarevné mořidlo. Odstranění lze provést komerčním odstraňovačem plísní nebo zředěnými roztoky domácího bělidla (na bázi kyslíku) s následným důkladným opláchnutím čistou vodou. Po těchto přípravách vydrhněte povrch tuhým kartáčkem (ne drátěným) a vodou a opláchněte čistou vodou. Před obnovou nátěru nechte umytý povrch uschnout a aplikujte základní barvu na místa holého dřeva. Po zaschnutí základního nátěru naneste jednu nebo dvě svrchní vrstvy barvy nebo jednobarevného mořidla. Dvě svrchní vrstvy barvy jsou vždy lepší na holém dřevu, které bylo opatřeno základní barvou.

Přetírání průhledných nátěrů, poloprůhledných mořidel a bělicího oleje

Olejové nátěry a voduodpuzující impregnační prostředky lze obnovit jednoduchým očištěním starého povrchu tuhým
(ne drátěným) kartáčkem a vodou s následnou aplikací nového svrchního nátěru. V některých případech je vhodné mírné vydrhnutí čisticím prostředkem s následným opláchnutím vodou. U závažnějších případů se musí použít čističe na plísně. Druhá vrstva voduodpuzujícího impregnačního prostředku vydrží déle než ta první, protože je možno použít jí více, jelikož proniká do malých trhlinek povrchu, které se otevírají v průběhu zvětrávání dřeva. Čím hrubší povrch, tím více svrchního nátěru je možné použit a tím prodloužit životnost.
Poloprůhledná mořidla na bázi oleje lze relativně snadno přetřít. Nadměrné broušení není obvykle nutné. Jednoduše k odstranění povrchových nečistot, prachu a volných vláken dřeva použijte tuhý (nekovový) kartáč. Po řádném očištění pro likvidaci kontaminace plísněmi naneste novou vrstvu nátěru.
Druhý nátěr penetračním mořidlem vydrží často déle než první, protože ho lze aplikovat více, jelikož proniká do malých povrchových trhlinek. Dbejte na to, abyste k čištění západního červeného cedru nikdy nepoužívali drátěnku a drátěný kartáč . Kovové částice mohou reagovat s chemickými látkami vyskytujícími se přirozeně v cedru a mohou se tak vytvářet tmavé modro-černé skvrny na povrchu. Zvětrávaná mořidla a bělicí oleje se přetírají stejným způsobem jako poloprůhledná penetrační mořidla na bázi oleje.
Poloprůhledná latexová mořidla se chovají jako velmi řídké barvy a mohou před přetřením vyžadovat rozsáhlejší přípravu povrchu (škrábání, broušení, atd.). Je třeba dbát na to, aby se příliš častým nanášení nátěru nevytvořil silnější film. Je nutné pečlivě dodržovat pokyny výrobce.

Nezvětralý západní červený cedr

Nenatřený, zvětralý obklad nebo lemování ze západního červeného cedru je možné často renovovat do jeho původní barvy použitím komerčních produktů označovaných jako čisticí prostředky nebo obnovující prostředky. Ačkoli jsou tyto výrobky určené především k obnovení vodorovných dřevěných povrchů jako jsou terasy, fungují obecně téměř stejně dobře i na svislých plochách. Některé produkty obsahují zahušťovadla , aby pomohly tekutině lépe přilnout na vertikální povrchy.

Poznámka:
Místní a státní stavební normy a zákony, jsou nadřazeny zde uvedeným  informacím.

Zobrazit všechny novinky


Victoria fiberon SAICOS INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Velkoobchodní prodej

 • +420 220 879 443

E-shop prodej

 • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

 • +420 220 879 587

© 2022, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑