Hranoly sibiřský modřín 45x58 mm

Hranoly sibiřský modřín 45x58 mm

Sibiřský modřín,
Profil hranol,
Formát 45x58 mm

  • Dostupnost: Skladem
  • Cena bez DPH 120 Kč / bm
  • Cena s DPH 145 Kč / bm

Zadat poptávku

Sibiřský modřín hranoly 40x70 mm

Sibiřský modřín hranoly 40x70 mm

Sibiřský modřín hranoly 40x70 mm

Sibiřský modřín hranoly 40x70 mm

Sibiřský modřín hranoly 40x70 mm

Sibiřský modřín, profil 45x58 mm 

Dřevina: sibiřský modřín
Botanický název: Larix sibirica
Původ dřeva: Rusko, oblast Krasnojarsk
Formát: 45x58x4000/5100 mm
Hmotnost: cca 590 kg/m2
Třída odolnosti EN350: 3-4
Provedení: sušené provedení KD
Třídění: AB, třídění se suky
Balení: 4 ks
Profil: podkladní a fasádní obkladový profil, hranol se straženou hranou

O sibiřském modřínu

Sibiřský modřín, botanickým názvem Larix sibirica, je pomalu rostoucí konifer a jedná se o jednu z nejčastěji používaných dřevin pro venkovní projekty. Je to oblíbená dřevina ceněná pro její krásný vzhled, přirozenou odolnost , tvrdost a trvanlivost. Sibiřský modřín se přirozeně vyskytuje od severních oblastí Evropy, finských hranic dále na východ do centrální Sibiře, odkud také pochází jeho název až po jižní hranice Ruska s Mongolskem. Je to hojně se vyskytující druh dřeva, přičemž podle výzkumu představuje modřín 37% celkového množství lesů v Rusku. Sibiřský modřín se v současné době znovu vysazuje rychleji, než se sklízí, což z něj činí velmi udržitelnou volbu. Sibiřský modřín roste od nížin až po nadmořské výšky kolem 3600m v oblastech pohoří Altaje. Od 19. století začal být rovněž uměle vysazován na území Kanady a USA.
Tato jedinečná dřevina je schopná odolávat velmi nepříznivým a chladným teplotám a v dospělosti  dosahuje výšky mezi 20 až 50 m a průměr jeho kmene je okolo 1 m. Léto v tajze  je krátké, ale poměrně teplé. Zima je dlouhá a velmi chladná. Extrémní přírodní podmínky, kterým musí sibiřský modřín během svého růstu čelit, jsou důvodem jeho pomalého růstu, hustých letokruhů, vysoké hustoty a mnoha jedinečných fyzikálně mechanických vlastností, které následně naleznou využití ve stavebním průmyslu.
Sibiřský modřín a jeho výtažky se již v dávných dobách stejně jako dnes používaly na léčebné účely. Výtažky a enzymy z modřínu se dodnes používají pro zlepšení obranyschopnosti, posílení organismu. Pryskyřice se používají k léčení kožních nemocí a výtažky z pupenů pomáhají při zánětech horních cest dýchacích. V dávných dobách se používal sibiřský modřín na výrobu nádob, ve kterých se vzhledem k antiseptických látkám obsažených ve dřevě mléko, máslo či jiné potraviny dlouho nekazily. Dříve se modřín pro svou pozitivní energii také používal na vykuřování v obdobích epidemií. V magii se používalo vykuřování dřevem nebo pálení jehličí k odvrácení nepříznivých vlivů. Pro svou pozitivní energii si modřín odedávna získal oblibu ve stavebnictví a k výrobě nábytku či jiných dřevařských výrobků.

Vlastnosti

Sibiřský modřín je jedno z nejtěžších měkkých dřevin vykazující střední stabilitu. Pro sibiřský modřín je charakteriský výskyt podélných prasklin ve dřevě a prasklin na koncích v závislosti na venkovních klimatických podmínkách. Jedná se o přirozený znak této dřeviny. Vyvarujte se kontaktu dřeva s kovem nebo kovovým prachem, který na dřevě vytváří modro černé skrvny. Pro kontakt se dřevem a jeho upevňování používejte pouze nerezový spojovací materiál. Dřevo sibiřského modřínu je v porovnání se západním červeným cedrem, kanadskou douglaskou nebo tepelně modifikovaným dřevem ThermoWood méně stabilní s výrazně vyšší krouitivostí. Vzhledem k tomu je doporučeno provádět montáž šroubováním pomocí vrutů pro vyšší pevnost uchycení. Montáž přibíjením není vhodná. Je-li dřevo ponecháno bez povrchové úpravy případně není-li povrchu věnována dostatečná péče, bude působením povětrnostních vlivů docházet v průběhu doby k změně barvy nejčastěji do stříbrno-šedé.Ve velmi suchém podnebí dochází ke zvětrávání do stříbřitě šedé, ale ve většině ostatních klimatických podmínek, vzhledem k měnícím se vlhkostem a podmínkám vystavení slunci, nebude docházek k stejnoměrnému zvětrávání a pravděpodobně vytvoří tmavý, skvrnitý, šedý vzhled.

Přirozená odolnost a trvanlivost

Sibiřský modřín se řadí mezi měkké dřeviny, ale díky své specifické hustotě  590 kg/m3 je jednou z nejtvrdších měkkých dřevin světa. Svojí tvrdostí, hustotou a přirozenou trvanlivostí se sibiřský modřín dokáže rovnat nemalé skupině tvrdých dřevin. Jeho přirozená odolnost je dána rovněž vysokým obsahem pryskyřice a konzervantů. Sibiřský modřín je velmi odolný vůči rozkladu, protože obsahuje vysoký obsah taninu. Tyto pryskyřice a konzervanty působí jako přírodní antiseptikum, které je velmi odpudivé pro hmyz. Tyto pryskyřice a výtažky z modřínu jsou připisovány pro vytvoření vysoké odolnosti proti hnilobě, rozkladu a dřevokazným houbám. Sibiřský modřín je trvanlivá dřevina, kterou díky její přirozené odolnosti lze použít pro venkovní aplikace i bez ochranného nátěru. Použitím ochranného nátěru však prodloužíte jeho životnost a zvýšíte ochranu povrchu před znečištěním, před účinky UV záření, tvorbou prasklin a dalšími vnějšími vlivy.

Vysoký obsah pryskyřice

Pryskyřice jsou přírodní látky, které stromy přirozeně produkují, aby se chránily v případě poškození  před patogeny a hmyzem. Přirozená odolnost sibiřského modřínu je dána právě vysokým obsahem pryskyřice a konzervantů obsažených ve dřevě. Sibiřský modřín je velmi odolný vůči rozkladu, protože obsahuje vysoký obsah taninu. Primární extraktivní látkou v sibiřském modřínu je Arabinoglactan, který je toxický pro dřevokazné houby. Z tohoto důvodu je sibiřský modřín vhodný pro venkovní použití. Obsah pryskyřice a pomalý růst sibiřského modřínu zajišťují spojení většiny suků se dřevem bez vypadávání. Vysoký obsah pryskyřic obsažených ve dřevě může za určitých podmínek, například vlivem vyšší teploty, vytékat na povrch dřeva zejména v letních měsících, jelikož společně s vyšší teplotou dochází k otevření struktury dřeva ke zvýšenému tlaku uvnitř materiálu a tím vytlačování pryskyřice z jeho struktury na povrch. I přes ošetření dřeva povrchovou úpravou může pryskyřice migrovat na jeho povrch a dále skrz nátěr. Jedná se o přirozený jev u této jedinečné dřeviny.

Dlouhá životnost

Sibiřský modřín poskytuje díky své vysoké hustotě kolem 600 kg/m3 a přirozené odolnosti relativně dlouhou životnost. Jeho životnost se pohybuje v řádu desetiletí a některé zdroje uvádí životnost sibiřského modřínu i více než 50 let. Díky své přirozené odolnosti vůči rozkladu, vysokému obsahu pryskyřic působící jako přírodní antiseptikum odpuzující dřevokazný hmyz a výtažkům chránící proti hnilobě a houbám, se jedná o jednu z nejodolnějších měkkých dřevin. Životnost dřeva, které je vystavené povětrnostním vlivům je závislé na mnoha faktorech a liší se v závislosti na použití a projektu. Shodně jako u všech ostatních dřevin je trvanlivost sibiřského modřínu ovlivněna tím, zdali se jedná o pochozí vodorovné plochy nebo vertikální použití, jako například fasádní obložení, ploty. Důležitým faktorem ovlivňující životnost dřeva je správná montáž, aplikace ochranných nátěrů, pravidelná údržba, přesahy střech chránící dřevo před působením UV zářením, deštěm, možnost vysychání a ventilace dřeva a další aspekty.

Barva a vzhled  

Dřevo sibiřského modřínu má krásnou texturu s radiální i tangecionální strukturou vláken s jemnými letokruhy díky pomalého růstu dřeva. Suky jsou vzhledem k vysokému obsahu pryskyřice ve velké míře u této dřeviny pevně srostlé. Barva sibiřského modřínu je zlatavá, světle načervenalá až světle hnědá s různými odstíny a společně s jeho příznivými vlastnostmi je oblíbenou a vyhlehávanou dřevinou. Pokud je dřevo vystaveno vnějším vlivům, zejména slunečnímu UV záření a dešti, bude časem docházet ke ztrátě jeho původní barvy a povede to k procesu zvětrávání. Proces zvětrávání se projevuje nejčastěji šednutím dřeva. Vzhledem k působení vlhkosti, spadu a dalším klimatickým vlivům může docházet k tmavnutí až černání dřeva shodně jako je tomu u ostatních dřevin. Na povrchu dřeva se vyskytují výsušné praskliny a další typické znaky dřeva. Pokud budete chtít omezit proces zvětrávání a prodloužit původní barvu dřeva, je doporučeno povrch ošetřit vhodným nátěrem, nejlépe s obsahem pigmentů a věnovat dřevu péči. Více informací ohledně ošetřování a péče o dřevěné fasády naleznete v technických informacích uvedených v tomto katalogu a také na našich internetových stránkách.

 

Ochranné nátěry

Terasy ze Sibiřského modřínu jsou doporučeny ošetřit vhodným vodou odpudivým nátěrem. Nejlepších výsledků dosáhnete s přírodními oleji Saicos speciální olej (nové okno). U olejů Saicos je možno výběru jak z bezbarvých tak i barevných odstínů se zvýšenou UV ochranou. Sibiřský modřín je velmi odolný vůči rozkladu, protože obsahuje vysoký obsah taninu.Tyto pryskyřice a konzervanty působí jako přírodní antiseptikum, které je velmi odpudivé pro hmyz. Tyto pryskyřice a výtažky z modřínu jsou připisovány pro vytvoření vysoké odolnosti proti hnilobě a rozkladu. Primární extraktivní látkou v sibiřském modřínu je Arabinoglactan, který je toxický pro dřevokazné houby.

Skladování

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s
venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Péče

Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, pod kterými se usazuje voda a vlhkost, nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto tyto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě. Více informací ohledně péče o dřevěné terasy naleznete zde

Prohlédněte si naše katalogy

V sortimentu nabízíme široký program výrobků od dřevěných teras a kompozitních teras, fasádních obkladů, řeziva a interiérových podlah včetně příslušenství pro jejich instalaci. Získejte inspiraci a prohlédněte si naše PDF katalogy, kde krom nabízeného programu naleznete i cenné rady ohledně montáže a údržby jednolivých materiálů. Katalogy ve formátu PDF jsou ke stažení zde, případně v sekci katalogy v horní liště menu.

Poptávka

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Rádi Vám poradíme s volbou vhodného příslušenství.
Dřeviny Vám před koupí necháme ukázat v našem skladu.
Pokud potřebujete urychleně informace volejte na: Tel: +420 220 879 443

Rádi Vám poradíme s volbou
vhodného příslušenství.

Dřevo je jedinečný přírodní materiál a každý jeho kus je zcela neopakovatelný originál. Dodané dřevo se může lišit od zobrazených fotografií či vystavených a dodaných vzorků, jak barevně tak ve struktuře. Tyto přirozené vlastnosti dřeva jsou přípustné.

Pokud potřebujete urychleně
informace volejte na +420 220 879 443

Podívejte se na aktuální obchodní podmínky.

Možnosti platby:

  • Hotově nebo kartou na prodejně
  • Dobírka (zaplatíte při převzetí zboží kurýrovi)
  • Bankovním převodem (zboží pošleme ihned po připsání částky na náš účet)

Zobrazit všechny novinky


Victoria fiberon SAICOS INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Velkoobchodní prodej

  • +420 220 879 443

E-shop prodej

  • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

  • +420 220 879 587

© 2022, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑