Thermowood dřevěné terasy Masterdeck

Thermowood dřevěné terasy Masterdeck

ThermoWood borovice dřevěné terasy
Formát: 26x140 mm
Profil: Elegant

  • Dostupnost: Zboží na cestě
  • Cena bez DPH 1.238 Kč / m²
  • Cena s DPH 1.498 Kč / m²

Zadat poptávku

Thermowood terasy

Thermowood terasy

Thermowood terasy

Thermowood terasy

Thermowood terasy

Originální finský ThermoWood, terasy Masterdeck

Dřevina: ThermoWood borovice, smrk
Botanický název: Pinus sylvestris, Picea abies
Původ dřeva: Finsko
Formát: 26x140x3000-5500 mm
Hmotnost: 400 kg na 1m3
Tepelná úprava: originalní ThermoWood, tepelná mofifikace typ D, pro exteriér
Určení: exteriérová terasová prkna
Třídění: se suky - více informací v technickém listu
Určení: exteriérová terasová prkna
Balení: loženo v paketech
Profil: Elegant nebo  oboustranně hladký

ThermoWood - originální tepelná úprava dřeva s vylepšenými vlastnostmi

Již po staletí bylo známo, že opalování povrchu dřeva v otevřeném ohni zvyšuje jeho odolnost při použití v exteriéru. Tepelná úprava dřeva jako taková je velmi stará technologie, známa a používaná již v dávných dobách indiánskými kmeny, kteří si povšimli, že ohněm opálené dřevo vykazuje mnohem vyšší životnost, odolnost proti hnilobě a povětrnosti. Takto upravené dřevo bylo používáno například ke stavbám indiánských obydlí Tepee. Archeologické nálezy potvrdily, že Vikingové používali tuto metodu úpravy dřeva pro své stavby a opevnění.
Tepelné zpracování dřeva bylo vědecky zkoumáno již ve 30. letech v Německu a dále ve 40. letech ve Spojených státech. V padesátých letech bylo v Německu navázáno na tento výzkum a v 90. letech byly výzkumné práce prováděny ve Finsku, Francii a Nizozemsku.
Nejintenzivnější a nejkomplexnější výzkumnou práci provedla společnost VTT ve Finsku.
Významný praktický výzkum provádí také YTI - Institute of Environmental Technology. Současná úprava ThermoWood se vyrábí metodou vyvinutou společností VTT. Dřevěný materiál vystavem vysoké teplotě je chráněn párou. Kromě ochrany pára ovlivňuje také chemické změny probíhající ve dřevě. Výsledkem ošetření je vytvoření ekologicky šetrného produktu ThermoWood. Dřevo vlivem této úpravy ztmavne, je stabilnější než normální dřevo v podmínkách měnící se vlhkosti a zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti. Pokud se provádí při dostatečně vysoké teplotě, ošetření také činí dřevo odolné vůči hnilobě. Naše společnost dováží pouze certifikované dřevo ThermoWood z Finska. Jsme členy mezinárodní asociace ThermoWood, ITWA.

Jsme členy mezinárodní asociace ThermoWood® ITWA

Naše společnost patří v České republice již mnoho let k tradičním dovozcům a distributorům tepelně modifikovaného dřeva, originálního ThermoWoodu od finských výrobců. Kromě dovozu řeziva a hoblovaných profilů z Finska zajišťujeme také průmyslovou výrobu hoblovaných profilů z certifikovaného ThermoWoodu zde v České republice. Naším cílem je podpora a rozvoj prodeje originálního ThermoWoodu a osvěta proti jeho napodobeninám. Je nám ctí, že byla naše společnost přijata do mezinárodní asociace International ThermWood Association ITWA se sídlem ve Finsku sdružující od roku 2000 výrobce originálního ThermoWoodu. ThermoWood je registrovaná ochranná známka vlastněná Mezinárodní asociací ITWA. Ochranná známka ThermoWood® je známkou dřevěných výrobků vyráběných postupem vyvinutým ve Finsku.

Pozor na napodobeniny! Jaký je rozdíl mezi ThermoWoodem a například Thermoborovicí?

Pouze dřevo vyrobené originální finskou metodou vyvinutou společností VTT a schválené asociací ITWA, může používat označení ThermoWood. Jedná se o registrovanou značku mezinárodní asociace ThermoWood. Na trhu se však můžeme setkat s neoriginálními produkty, často neznámého původu, které nejsou vyráběné originální metedou a nesmí být nazývány ThermoWood. Jsou proto označovány nejčastěji jako Thermo-borovice, thermodřevo či jiným podobným názvoslovým. Pokud jsou tyto výrobky vyráběny při nižší teplotě například 180°C nejsou určeny pro exteriérové použití a vyznačují se nižší odolností než dřevo modifikované při teplotě 212°C. Pro exteriérové použití je určena tepelná modifikace 212°C a více.

ThermoWood s modifikací Thermo-D, teplota 212°C se zvýšenou odolností pro exteriér

Originální ThermoWood má dvě standardní třídy ošetření, Thermo-S a Thermo-D v závislosti na teplotě ošetření. Jakmile teplota zpracování překročí 200 °C, vlastnosti dřeva se rychle mění. Písmeno „S“ v „Thermo-S“ znamená „stabilita“. Výroba probíhá při teplotě 185 °C a spolu se vzhledem je klíčovou vlastností pro konečné použití stabilita. Třída Thermo-S  je obecně určena pro interiérové použití. Dle klasifikace EN 113 tepelná modifikace splňuje požadavky třídy 3. Písmeno „D“ v „Thermo-D“ znamená „durability - trvanlivost“. Spolu se vzhledem je biologická trvanlivost klíčovou vlastností. Thermo-D třída dle normy EN 113 splňuje požadavky třídy 2. ThermoWood typ D je zpracováván při teplotě 212 °C, je určen vzhledem ke své zvýšené trvanlivosti pro použití v exteriéru a vystavení povětrnostním vlivům. Námi dodávaný ThermoWood dovážíme pouze v tepelné modifikaci D.

Odolnost

Tepelné ošetření dává dřevu nové užitečné vlastnosti, jako jsou dlouhá trvanlivost, vynikající odolnost proti hnilobě, rozkladu a povětrnosti.

Zbarvení

Povrch Thermowoodu snadno šedne a vlivem povětrnostních vlivům dochází ke zvětrávání povrchu dřeva. Thermowood snadno přijímá shodné druhy povrchových nátěrů jako jiná dřeva. Thermowood snadno přijímá a absorbuje nátěry na bázi olejů. Při použití nátěrů na bázi vody, je absorbování do dřeva pomalejší, doporučené je tedy použití substancí s delší dobou schnutí, aby bylo docíleno dostatečné nasycení dřeva.
Pokud budete chtít obnovit původní barvu dřeva, použijte profesionální odšeďovač Saicos (nové okno) dle technické listu. Poté ošetřete vhodným ochraným nátěrem.

Vlastnosti

Při zpracování ThermoWoodu dodržujte dva důležité faktory:
Používejte ostré nástroje pro dosažení co nejlepšího výsledku. Thermowood je o něco křehčí a sušší, než obvyklé dřevo a tak řezání by mělo být prováděno s nižší rychlostí, než řezání normálního dřeva. Nedostatek pryskyřice usnadňuje řezání a broušení. Prach, který vzniká z pilin při zpracování je opravdu suchý a jemný, tudíž je doporučeno používat respirátory. Pracovní prostory by měly být opatřeny vlastním ventilačním systémem pro odstraňování prachu.

Proces tepelné úpravy Thermowoodu může zvýšit náchylnost dřeva k praskání. U dřeva může docházet k drobným rozdílům v šíři, vlivem rozdílného rozpínání dřeva během vyrovnávání vlhkosti, mezi radiálním a tangenciálním růstem dřeva. Ve dřevě, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům, se mohou vyskytovat trhliny, průhyb takzvané korýtkování, kroutivost a točitost, praskliny a trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek, drobné otvory po dřevokazném hmyzu. Výše uvedené charekteristické vlastnosti dřeva nelze považovat za vadu.
Vždy předvrtávejte otvory pro vruty, aby se zabránilo praskání materiálu. Použití samořezných vrutů bez předvrtání není doporučeno. Doporučuje se používat nízké závitové šrouby. Je velmi důležité použít šrouby a spojovací materiál z nerezové oceli se zápustnou hlavou, pro exteriérové vnější použití nebo použití ve vlhkém prostředí.

Suky a další přirozené znaky dřeva

Suky a očka, zdravé či částečně srostlé, praskliny kolem suků, dřeňové záběhy, pryskyřičné kanálky, mramorování a další přirozené znaky jsou nedílnou součástí dřeva.

Technický list Thermowood

Technické informace o Thermowoodu naleznete v technickém listu výrobku ve formátu PDF zde.
Informace o thermowoodu naleznete rovněž na stránce www.pechar.cz/thermowoo

Skladování

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s
venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Péče

Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, pod kterými se usazuje voda a vlhkost, nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto tyto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě. Více informací ohledně péče o dřevěné terasy naleznete zde

Prohlédněte si naše katalogy

V sortimentu nabízíme široký program výrobků od dřevěných teras a kompozitních teras, fasádních obkladů, řeziva a interiérových podlah včetně příslušenství pro jejich instalaci. Získejte inspiraci a prohlédněte si naše PDF katalogy, kde krom nabízeného programu naleznete i cenné rady ohledně montáže a údržby jednolivých materiálů. Katalogy ve formátu PDF jsou ke stažení zde, případně v sekci katalogy v horní liště menu.

   

Technické listy

Poptávka

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
Rádi Vám poradíme s volbou vhodného příslušenství.
Dřeviny Vám před koupí necháme ukázat v našem skladu.
Pokud potřebujete urychleně informace volejte na: Tel: +420 220 879 443

Rádi Vám poradíme s volbou
vhodného příslušenství.

Dřevo je jedinečný přírodní materiál a každý jeho kus je zcela neopakovatelný originál. Dodané dřevo se může lišit od zobrazených fotografií či vystavených a dodaných vzorků, jak barevně tak ve struktuře. Tyto přirozené vlastnosti dřeva jsou přípustné.

Pokud potřebujete urychleně
informace volejte na +420 220 879 443

Podívejte se na aktuální obchodní podmínky.

Možnosti platby:

  • Hotově nebo kartou na prodejně
  • Dobírka (zaplatíte při převzetí zboží kurýrovi)
  • Bankovním převodem (zboží pošleme ihned po připsání částky na náš účet)

Zobrazit všechny novinky


Victoria fiberon SAICOS INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Velkoobchodní prodej

  • +420 220 879 443

E-shop prodej

  • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

  • +420 220 879 587

© 2021, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑