Dřevěné terasy - návod na údržbu

Dřevěné terasy jsou luxusní krytinou s dlouhou trvanlivostí. Aby vaše dřevěná terasa vypadala krásná co možná nejdéle, prostudujte si doporučení ohledně péče.

Pečujte o dřevěné terasy

Dřevěné terasy jsou luxusní a reprezentativní podlahovinou. Aby však vaše dřevěná terasa vypadala co možná nejlépe, je nutné zvolit dobrý projekt a věnovat pozornost její pravidelné péči. Zamezte nánosu hrubých nečistot a vyvarujte se možnosti mechanického poškození dřeva. Židle, stoly a ostatní nábytek opatřete ochrannými podložkami chránícími dřevěnou terasu proti promáčknutí a oděru. Tropické dřeviny určené pro venkovní použití jsou velmi odolné a nevyžadují chemické ošetření povrchu. Napuštění terasy vhodným olejem a pravidelné ošetřování prodlužuje její životnost, prodlužuje přírodní barvu dřeva a oddaluje proces šednutí. Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot póry do dřeva. Pod předměty stojící na terase jakou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky se usazuje voda a vlhkost. Nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva a pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě.

Dřevo, které může vyschnout po namočení vydrží déle, než to, které zůstává mokré. Udržujte terasová prkna bez napadaného listí, borovicového jehličí a dalších nečistot, které mohou zadržovat vodu a vlhkost, umožníte tím dostatečné vysychání dřeva. Organické usazeniny jako listy, semena nebo jiné nečistoty, mohou na terase ucpávat mezery mezi jednotlivými prkny, voda pak může vytvořit kaluže a rozmočit organické usazeniny, ze kterých se může uvolňovat tříslovina, která je dále schopna podlahu zabarvit. Tyto organické usazeniny jsou silným potravinovým zdrojem pro plísně. Udržovat plochu terasy bez nečistot je nejjednodušší způsob, jak udržet čistou podlahu. Pokud se mezery začnou ucpávat, odstraňte usazeniny pomocí zahradní hadice, lopatky, stěrky nebo podobného nástroje, napomůžete tím uchování životnosti podlahy. Obecně bude k odstranění roztroušeného organického materiálu jako například listů, lepší použití elektrického zahradního fukaru nebo smetáku. Nahromaděné nečistoty odstraňte pomocí smetáku. Zkušení profesionálové mohou použít tlakové mycí zařízení při nízkém tlaku pod 1.500 psi (10,3 MPa) v bezpečných vzdálenostech min 30 cm nad povrchem terasy. V nezkušených rukách by mohlo dojít k poškození terasy. Buďte krajně opatrní při používání tlakového čističe.

Olejové a mastné skvrny

Nejlepším odstraněním mastných a olejových skvrn je rychlé vyčištění. Čím déle zůstane olej nebo mastnota na povrchu, tím pravděpodobněji se nasákne do vláken dřeva a vyčištění bude velmi obtížné. Množství času záleží na typu skvrny, vystavení vodě a slunci a ostatních faktorech. K odstranění mastných nebo olejových skvrn, na které nestačí mýdlo a voda, použijte čistič nebo jiný komerční čisticí prostředek, určený pro váš typ podlahy. Postupujte dle doporučení výrobce a před čištěním celé podlahy přípravek vyzkoušejte na nenápadném místě. Pod gril nainstalujte ochrannou podložku, která pomůže chránit vaši podlahu před mastnými skvrnami.

Plísně

Plísně jsou běžnými životními formami vyskytující se v našem prostředí. Plísně rostou na rozpadajících se organických materiálech spadané listy, pyl. Drobné a lehké spóry plísní cestují snadno vzduchem a různá podnebí s měnící se teplotou, vlhkostí a zdroji organických živin vytváří plísním podmínky pro přežití. Široká paleta stavebních materiálů včetně betonu, výrobků ze dřeva, vinylových desek a mnoho dalších materiálů se mohou stát potenciální místem růstu plísní. Chcete-li minimalizovat tvorbu plísní na vaší terase, čistěte ji tak často, jak jen to bude nutné, dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Je důležité odstraňování listí, nečistoty a jiných organických materiálů, které poskytují zdroj potravy pro rozvoj plísní. Pro čištění a odstraňování forem plísní existuje mnoho komerčních produktů. Dodržujte pokyny výrobce a používejte čisticí prostředky v rámci stanovené doby použitelnosti. Nemíchejte čistící prostředky dohromady, jinak by mohly nastat škodlivé chemické reakce. Nikdy nepoužívejte bělidla a kyseliny.

Skvrny od taninu – tříslovin

Taniny - třísloviny ( přírodní barvivo a pryskyřice ) se přirozeně vyskytují ve všech dřevinách a někdy migrují na povrch dřeva tam, kde je povrch dřevěných vláken vystaven slunci a vodě. Taninové skvrny se časem samy rozpustí působením deště a vody. Podle sezóny to může trvat několik týdnů až několik měsíců. K urychlení odstranění taninových skvrn lze použít čistič a odšeďovač dřeva nebo jiné komerční čisticí prostředky určené pro váš typ podlahy. Dodržujte pokyny výrobce a před čištěním celé podlahy vyzkoušejte prostředek  na nenápadném místě.

Tvorba mechů a zeleného povlaku

Růst mechů a zeleného povlaku se objevuje všude tam, kde jsou vytvořeny vhodné podmínky k jejich růstu, zejména působením dlouhodobé vlhkosti, bez možnosti vysychání a čištění. Růst měchů v těchto případech můžeme pozorovat nejenom na organických, ale i dalších materiálech jako například kámen nebo beton. Odstraňování je možné pravidelnou údržbou a používání přípravků působící proti růstu mechů například Saicos odstraňovač zeleného povlaku.

Přírodní barvivo

Většina tropických dřevin obsahuje větší či menší množství přírodního barviva, které se vyplavuje vlivem působení deště či zvýšené vlhkosti ven ze dřeva ve formě hnědé tekutiny. Proces a doba vyplavování barviva je závislá na míře přímého vystavení dřeva povětrnostním vlivům a zejména dešti. U dřeva, které je vystaveno přímým povětrnostním vlivům a dešti, trvá proces vyplavení obvykle dle četnosti a intenzitě dešťů v řádu týdnů. Dbejte na to, aby přírodní barvivo, které se během deště bude z dřeviny vyplavovat, neobarvilo místa pod a v okolí. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým svodem.

Šednutí a zvětrávání dřeva, příčiny a renovace

Dřevo vystavené povětrnostním vlivům, zejména slunečnímu záření a dešti, vykazuje po určité době  změny barvy a struktury svého povrchu. V místech s dostatečnou možností vysychání a ventilace vzduchu se nejčastěji jedná o změnu do šedo stříbrného odstínu, které se projevuje dle intenzity slunečního záření a deště v průběhu několika měsíců. V případě, že je dřevo vystaveno působení zvýšené vlhkosti, bude se projevovat zvětrávání změnou do tmavého mnohdy až skvrnitého odstínu. U ploch dřeva, které je pouze částečně či zcela chráněno přesahem či střechou, bude docházet k nerovnoměrnému zvětrávání oproti plochám pod otevřenou nezakrytou oblohou. Zvětrávání je přirozený proces a jedná se o rozpad vrchní vrstvy dřeva a jeho stavebních prvků ligninu a celulózy vlivem působení povětrnosti a UV záření. Tyto jevy se projevují u všech dřevin bez rozdílu, pouze u tmavých dřevin jsou viditelné rychleji než u světlých. Tuto tenkou zešedlou vrstvu lze odstranit mechanicky, to znamená zbroušením povrchu či chemicky pomocí speciálního odstraňovače šedi. Dalším typickým projevem zvětrávání dřeva je i tvobra výsušných trhlin, sesychání či bobtnání dřeva, hrubá struktura povrchu, odlupování jarních přírustů a další charakteristické projevy dřeva vystaveného působení povětrnostních klimatických vlivů. Použití chemického odšeďovače lze účinně použít pouze do doby kdy zvětrání prostoupí více do hloubky, což bývá obvykle do 2-3 let dle druhu dřeva. Poté již použití chemických oďšeďovačů není účinné a jedinou variantou bude zbroušení povrchu, případně  ponechat dřevo s šedou patinou povrchu.

Jaké jsou příčiny černání dřeva

Další možnou barevnou změnou dřeva je efekt černání povrchu. Černání povrchu se projevuje častěji u vodorovných ploch vystavených povětrnosti, u kterých dochází k snazšímu usazování nečistot, působení prachových částic a spadu. Černání dřeva je způsobené pozvolným prostupováním nečistot společně se zvýšenou vlhkostí makropóry do dřeva, kde dochází k jejich usazování. Současný světový trend přírodních ochranných terasových nátěrů nechávající dřevo s otevřenými póry, umožňujících přirozené vysychání, nezamezí prostupování prachových částic, ani zvětrávání dřeva. Odstraňování začernání dřeva je možné provádět slabým roztokem kyseliny šťavelové, čističem Saicos odstaňovač šedi nebo mechanicky zbroušením povrchu.Dřevěné terasy jsou nádhernou reprezentativní venkovní podlahovinou. Aby vaše terasa byla stále v dobré kondici a i po mnoha letech vypadala krásně, je nutné věnovat péči jejímu povrchu. Dřevo vystavené venkovním vlivům přirozené stárne a prachové částice, spad a jiné nečistoty mění její vzhled. Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Zejména na světlých dřevinách je působení nečistot více viditelné. Pod předměty které jsou umístěny na terase jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky se usazuje voda a vlhkost a
nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé
vlhkosti a nečistot. Předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému
vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě. Zamezte kontaktu dřeva s korozivními kovy, které na
dřevě vytváří modro černé tmavé skvrny. Vyvarujte se v blízkosti dřeva řezání či obrábění kovů.

Vyvarujte se kontaktu dřeva s korozivní kovy

Černání dřeva vlivem kovových korozivních částic Většina dřevin při kontaktu s korozivními kovy vytváří na svém povrchu modro černé skvrny, které jsou těžko odstranitelné. Zamezte proto kontaktu korozivních kovů se dřevem. Pro instalaci používejte pouze spojovací materiál nerezové oceli. Zamezte rovněž kontaktu korozivních kovů se dřevem, broušení či řezání kovů v blízkosti vaší terasy, kdy by se kovový prach či jeho části mohly dostat na povrch dřeva a způsobit obarvení.

Kovové částice či kovový prach společně s působením vlhkosti vytváří na dřevě modro černé skvrny ( viz obrázek ). Častým případem je použití nevhodného spojovacího materiálu nebo zanešení kovového prachu z řezání či broušení kovů na povrch dřeva. Snaha odstranění korozivních skvrn pomocí chemických odstraňovačů šedi není obvykle účinná a je nutné přistoupit ke zbroušení povrchu dřeva. Použití ochranných nátěrů dřeva nezamezuje tvorbě korozivních skvrn.
Odstraňování zvětralého povrchu či začernání dřeva vlivem nečistot pomocí chemického odšeďovacího přípravku je účinně pouze do té doby, než zvětrání pronikne více do hloubky dřeva. Účinnost ostranění šedi pomocí chemických odšeďovačů je obvykle do 2-3 let dle druhu dřeva. Poté již bývá variantou zbroušení povrchu dřeva.

Zobrazit všechny novinky


Victoria fiberon SAICOS INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Velkoobchodní prodej

  • +420 220 879 443

E-shop prodej

  • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

  • +420 220 879 587

© 2020, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑