Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Návod na montáž dřevěné fasády

Návod na montáž dřevěné fasády

Pro dosažení nejlepšího výsledku vašeho projektu vaší dřevěné fasády si před instalací pečlivě prostudujte doporučený postup instalace. Naleznete v něm mnoho cených rad pro vysikou životnost vašeho dřevěného obložení. Správně obložená dřevěná fasáda dodá vašemu domu osobitý charakter. Přírodní materiál zaujme svým vzhledem a překvapí svou funkčností. Dřevěné obložení je nejen krásné na pohled, má i výborné izolační schopnosti, je pevné a odolné. V tomto článku se dozvíme jak správně namontovat dřevěnou fasádu. V tomto šlánku vám přinášíme rady ohledně dřevěného obložení pro dřevostavby a nejčastější postupy používané.

Zkontrolujte materiál

Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující. Pokud narazíte na takový výrobek, nemontujte ho a kontaktujte svého dodavatele.

Před montáží nechejte obložení zaklimatizovat

I když jsou naše fasádní obklady určené pro venkovní použití, jedná se o přírodní materiál reagující na prostředí. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum. Doporučený obsah vlhkosti obložení je uveden v následující tabulce.

Pro výpočet průměru otestujte 10 % nebo více kusů

Pro jednotlivé specifikace obložení se doporučují následující postupy

Obložení z uměle sušeného dřeva
Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů. Navlhlo-li obložení, je třeba jednotlivé kusy oddělit a nechat je vyschnout, aby se obsah jejich vlhkosti dostal do rovnováhy s okolním prostředím.

Předsušené či vzduchosuché obložení
Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19%. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat  na  podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé  díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů. Ve vlhkém prostředí může být doba potřebná k vyschnutí delší.

Nesušené mokré provedení - Green
Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které  nebylo před dodávkou vysušeno vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím. Také se doporučují užší rozměry, které celkově pracují méně než širší.

Upozorňujeme, že použití obložení vyrobeného z nesušeného ”zeleného”  dřeva se nedoporučuje.

Uskladnění na stavbě

Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody.  Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži. Zajistěte, aby bylo dřevo uloženo na hranoly, nebo palety a nebylo v přímém kontaktu se zemí.

Před montáží na neste na obložení svrchní nátěr

Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Svrchní nátěr chrání dřevo před absorpcí vlhka a poškozováním vlivem ultrafialového záření, pomáhá předcházet tvorbě skvrn způsobených plísní a prodlouží životnost základního nátěru.

Ošetření řezů provedených při montáži

Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření.Tam, kde teploty klesají pod 10 °C,  ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany. Při použití kteréhokoli základního nátěru se řiďte pokyny výrobce.

Upevnění

Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné. Fasádní profily do síly 22 mm z cedru a ThermoWoodu je možné připevňovat pomocí hřebíků.

Umístění spojovacího materiálu
Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu. Umístění spojovacího materiálu na druhu a šíři obložení. Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu. Všeobecně platí, že každý díl obložení je třeba upevnit samostatně.

Velikost
Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení. Použijte spojovací materiál dostatečně dlouhý na to, aby mohl proniknout dřevem, minimálně 3 cm.

Důležité: Při aplikaci přes pěnové obložení přidejte tloušťku obložení k  délce hřebíku uvedené v tabulce.

Regulace pronikání vlhka a ochrana proti vlhkosti

Výstupy vlhkostí z praček, sušiček, sprch, kuchyní a dalších zdrojů, které obsahují vysokou vlhkost, v kombinaci s dnešními stavbami s nízkou energetickou náročností, mohou mít za následek nahromadění vodních výparů uvnitř stavby. Tyto výpary prostupují konstrukcí budovy z teplého interiéru do chladného exteriéru a dojde-li k jejich kondenzaci, mohou způsobit poškození stavby, obkladů i povrchové úpravy. Izolační vrstva proti výparům namontovaná na teplé straně stěny zabraňuje pohybu výparů, avšak není dokonalá. Zbytkovým výparům musí být umožněno uniknout ven. Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů. Doporučuje se stavba zdí s izolací proti dešti (viz schéma a související část dále v tomto textu), obzvláště při montáži k tuhé pěnové desce. Správná stavba zdí zahrnuje i použití stavební fólie (jako je například fólie DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavebního papíru, který propouští plyn a izolační vrstvy proti výparům. Ty jsou velmi účinné při prevenci problémů způsobených vlhkem.

Stavba stěny

Laťování
Jako každý materiál určený na obklady i dřevěné fasádní obklady slouží nejlépe, jsou-li správným způsobem namontovány na vhodné kostře. Dřevěné obložení musí být bezpečně připevněno vruty nebo hřebíky k příslušným dílům kostry, k laťování v omítce nebo k podkladu mezi díly kostry. Běžné sloupkové stěny obvykle nevyžadují pro montáž vodorovného obložení žádnou zvláštní přípravu. U obložení montovaného na krycí materiál na bázi dřeva je třeba obložení přibít ke sloupkům nebo k podkladu hřebíky, které jsou umístěny maximálně 60 cm od sebe. Aplikace obložení do svislé polohy vyžaduje, aby byly vodorovné stavební prvky potřebné pro zatloukání hřebíků od sebe vzdáleny maximálně 60 cm. Prostudujte si místní stavební zákony a ověřte si požadavky, které platí pro vaši oblast.

Velikost latí a vzdálenosti laťování na dřevěné konstrukci a OSB deskách nebo zdivu

1. Laťování musí být bezpečně připevněno ke sloupkům.
2. Lze ho použít ve vlhkých a náročných klimatických podmínkách k vytvoření vzduchové vrstvy mezi obložením a krycím materiálem (např. ochranným materiálem proti dešti).

Montáž izolace proti dešti

Základní uspořádání izolace proti dešti, která se skládá ze dvou vrstev nebo přepážek oddělených vzduchovou vrstvou, má několik variant, jež poskytují různé úrovně účinnosti ochrany proti dešti. Je třeba rozlišovat mezi odvodňovacími dutinovými stěnami, jednoduchými nebo otevřenými ochrannými vrstvami proti dešti a izolací proti tlakové vodě. Pojmem „izolace proti dešti“ se obvykle myslí vnější opláštění, za nímž je dutina, která se odvodňuje a větrá směrem ven (plocha vnitřní stěny zahrnuje i vzduchovou vrstvu), a sada utěsnění jednotlivých úseků omezujících velikost dutiny. Vnější izolační vrstva odklání kinetickou sílu deště, zatímco vnitřní přepážka zůstává chráněná. Větraná dutina používá gravitaci a oplechování k odvedení vody, která pronikne vnější stěnou, od citlivých povrchů a spojů. Dutina je dostatečně široká, a proto povrchové pnutí a vzlínání nedokáže přemísťovat vodu uvnitř.

Rady při stavbě základní izolace proti dešti:
1. Vyvrtejte otvory ve vnějším opláštění zdi (je-li použito opláštění z překližky nebo OSB), aby mohla unikat zbytková vlhkost.
2. Namontujte ochrannou fólii (jako například DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavební papír propouštějící plyn.
3. Namontujte svislé laťování. Ujistěte se, že je zarovnáno podle sloupků.
4. Namontujte izolační materiál pod konce laťování. Přeložte izolační materiál přes laťování a připevněte k přední části latí.
5. Namontujte dřevěné fasádní obložení na laťování.

Zdivo
Zdi vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Laťování musí být dostatečně tlusté, aby umožnilo proniknutí hřebíku do dřeva do hloubky 3 cm.

Stavební izolační panely (SIP)
Stavební izolační panely vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Laťování musí být dostatečně tlusté, aby umožnilo proniknutí hřebíku do dřeva do hloubky 3,2 cm. Typické stavební izolační panely mají nominální opláštění 1,3 cm. Vhodný základ pro zatloukání hřebíků se zajistí tak, že namontujete laťování o tloušťce 2 cm na vnější stranu opláštění při maximálních vzdálenostech 40 cm od sebe.

Instalace fasádních dřevěných obkladů

Oplechování
Před montáží obložení se ujistěte, že došlo k montáži oplechování, které zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a prostoru střechy. Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů. Vodorovné oplechování pokládejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu). Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi. Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění. Pamatujte, prosím, že těsnění nelze používat místo oplechování.

Oplechování dveří a oken
Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven. Oplechování současně odvádí vodu, která stéká po zdi, aby tekla mimo otvor ve zdi.

Za obložením se může usazovat vlhkost v důsledku:
Pronikání deště obložením
Šíření vodních par
Pronikání vlhkého vzduchu nebo kondenzace z interiéru

Utěsnění
K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se. Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti (např. pod okny a okolo oplechování).

Vzdálenost od země
Obruba v podobě soklové podlažní lišty musí být nejméně 15 centimetrů nad úrovní země.

Instalace palubek s perem a drážkou

Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně nebo svisle. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů. Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky. Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl. Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu. V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směroval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Stejně jako v případě vodorovného pokládání obložení můžete jednotlivé kusy o šířce až 15 centimetrů připevňovat tak, že hlavičky hřebíků nebudou vidět, avšak v případě širších prken obložení budou viditelné. U obložení ze sibiřského modřínu se doporučuje viditelné připevňování vruty dle obrázku ”C”.

Vnější a vnitřní rohy

Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka. Rohy s pokosem nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu. Při použití obložení jsou konce obvykle ošetřeny těsnicím materiálem.

Technika pokosené hrany
Rohová prkna jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Šířka závisí na volbě stavitele a odpovídajících proporcích.
Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Spoje by měly být při pokládaní obložení vyplněny těsnicím materiálem.
Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu. Navrhování střech s převislými okapy, které chrání rohy před povětrnostními vlivy, také napomáhá tvorbě bezproblémových spojů. Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo. Rohová prkna můžete buď pokládat vedle obložení nebo nad obložení, jak je znázorněno na obrázcích.

Technika olištováním
Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Vnější rohy je možné přehrýt vloženým profilem nebo olištování.

Montážní spoje
Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle. Dbejte na to, aby spoje vznikaly na sloupcích nebo latích a aby hřebík pronikal nejméně 3 cm do tvrdého dřeva.

Rady při montáži

Všechny osoby montující obložení musí zvládnout „nejlepší postupy“ a dodržovat je, aby poskytly zákazníkům kvalitnější práci a minimalizovaly se reklamace.

Doporučujeme

Řiďte se místními a státními stavebními zákony.
Používejte takové stavební postupy, abyste vytvořili snadno odvodnitelné plochy a snížili tak hromadění vody.
Naneste svrchní nátěr co nejdříve! Svrchní nátěr, je-li to možné, naneste před zahájením montáže.
Vždy ošetřete uříznuté konce.
Před montáží obložení ho nechte „aklimatizovat“.
Používejte správné upevnění: spojovací materiál z nerezové oceli.
Připevněte obložení 3 cm hluboko do podkladního dřeva nebo opláštění!
Zajistěte, aby byly styčné spáry z pevného dřeva, tím bude zajištěno bezpečné připevnění hřebíky.
Spojte dva díly obložení pomocí pokosených styčných spár.

Nedoporučujeme

Vystavit dřevěné obložení  působení klimatických podmínek po dobu delší než 2 týdny před nanesením svrchního nátěru.
Používat elektrolyticky nebo mechanicky pokovené hřebíky, které neodpovídají normě ASTM  A153.
Namontovat obložení pouze k izolačnímu materiálu.
Zatloukat hřebíky přes dvě vrstvy obložení.
Ponechat odřezané konce neošetřené.
Pokoušet se o zatloukání hřebíků do pokosů nebo překladů „naslepo“.
Montovat nebo natírat vlhké obložení.
Používat těsnící materiál místo oplechování.
Umístit obložení takovým způsobem, aby bylo v přímém kontaktu s betonem, zdivem, terasou, verandou nebo střechou.

Prohlášení

Výše uvedené inforrmace jsou souhrnem nejčastěji používaných technik a postupů montáže dřevěných fasád u dřevostaveb v Severní Americe a Kanadě. Techniky montáže se mohou lišit v závislosti na daném projektu. Vždy dodržujte místní stavební předpisy a normy, které jsou nadřezeny výše uvedeným informacím.