Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Originální finský ThermoWood

Originální finský ThermoWood

Naše společnost patří v České republice již mnoho let k tradičním dovozcům a distributorům tepelně modifikovaného dřeva, originálního ThermoWoodu od finských výrobců Karava a HJT-Holz. Kromě dovozu řeziva a hoblovaných profilů z Finska zajišťujeme také průmyslovou výrobu hoblovaných profilů z certifikovaného ThermoWoodu zde v České republice. Naším cílem je podpora a rozvoj prodeje originálního ThermoWoodu a boj proti jeho napodobeninám. ThermoWood je registrovaná ochranná známka vlastněná Mezinárodní asociací ITWA. Ochranná známka ThermoWood je známkou dřevěných výrobků vyráběných postupem vyvinutým ve Finsku.

Dovážíme pro vás originální finský certifikovaný ThermoWood

Naše společnost je přímý dovozce tepelně upraveného dřeva Thermowoodu od finských výrobců. Kvalita výroby je zajišťěna dirigováním a sledováním procesu výroby v souladu s certifkací. Finský certifikační orgán Forest Certification System udělil právo používat certifikát o původu a mezinárodní asociací Thermowood Assocation bylo uděleno právo s použitím ochranné známky Thermowood. Dáváme přednost zejména dřevu z finské borovice a smrku. Dřevo díky této speciální tepelné úpravě při zpracování získává mnohé jedinečné vlastnosti. Thermowood dovážíme v produktech jako dřevěné fasádní obklady, palubky, odvětrané fasádní profily, terasové prkna, podkladní hranoly. Tepelná úprava dřeva jako taková je velmi stará technologie, známa a používaná již v dávných dobách Indiánskými kmeny, kteří si povšimli že ohněm opálené dřevo vykazuje mnohem vyšší životnost, odolnost proti hnilobě a povětrnosti. Takto upravené dřevo bylo používáno ke stavbám indiánských obydlí Tepee.
V dnešní době je tato stará technologie úpravy dřeva prováděna za pomoci moderních technologií tepelné úpravy dřeva k získání vysoké kvality pro vnitřní a zejména venkovní použití. Výrobky a výrobní proces zpracování Thermowoodu splňují nejvyšší ekologické požadavky. Výrobní proces zahrnuje použití teploty a vodní páry, žádné chemické látky nejsou při výrobě thermowoodu použity.

Co je to ThermoWood

Thermowood je dřevo upravené pomocí teplot 185 až 220 °C. Výrobní proces je založen na použití vysoké teploty a vodní páry. Během úpravy nejsou používány žádné chemikálie. Tepelné ošetření dává dřevu nové užitečné vlastnosti. Nejlepší vlastnosti Thermowoodu pro venkovní použití jsou dlouhá trvanlivost, vynikající odolnost proti hnilobě, rozkladu a povětrnosti, což zvyšuje životnost oproti tepelně neošetřenému dřevu. Velmi dobré vlastnosti Thermowoodu využijete dále při použití v saunách, kdy velmi nízký obsah pryskyřic, kterých je dřevo zbaveno při tepelné úpravě, vysoká trvanlivost a tepelná vodivost jsou další nespornou výhodou. Výborná tepelná vodivost Thermowoodu zajišťuje, že při vysokých či naopak velmi nízkých teplotách okolních není na dotek dřevo tak horké či chladné v porovnání s tepelně neupraveným dřevem.

ThermoWood - originální tepelná úprava dřeva s vylepšenými vlastnostmi

Již po staletí bylo známo, že opalování povrchu dřeva v otevřeném ohni zvyšuje jeho odolnost při použití v exteriéru. Tepelná úprava dřeva jako taková je velmi stará technologie, známa a používaná již v dávných dobách indiánskými kmeny, kteří si povšimli, že ohněm opálené dřevo vykazuje mnohem vyšší životnost, odolnost proti hnilobě a povětrnosti. Takto upravené dřevo bylo používáno například ke stavbám indiánských obydlí Tepee. Archeologické nálezy potvrdily, že Vikingové používali tuto metodu úpravy dřeva pro své stavby a opevnění.
Tepelné zpracování dřeva bylo vědecky zkoumáno již ve 30. letech v Německu a dále ve 40. letech ve Spojených státech. V padesátých letech bylo v Německu navázáno na tento výzkum a v 90. letech byly výzkumné práce prováděny ve Finsku, Francii a Nizozemsku.
Nejintenzivnější a nejkomplexnější výzkumnou práci provedla společnost VTT ve Finsku.
Významný praktický výzkum provádí také YTI - Institute of Environmental Technology. Současná úprava ThermoWood se vyrábí metodou vyvinutou společností VTT. Dřevěný materiál vystavem vysoké teplotě je chráněn párou. Kromě ochrany pára ovlivňuje také chemické změny probíhající ve dřevě. Výsledkem ošetření je vytvoření ekologicky šetrného produktu ThermoWood. Dřevo vlivem této úpravy ztmavne, je stabilnější než normální dřevo v podmínkách měnící se vlhkosti a zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti. Pokud se provádí při dostatečně vysoké teplotě, ošetření také činí dřevo odolné vůči hnilobě. Naše společnost dováží pouze certifikované dřevo ThermoWood z Finska.

Pozor na napodobeniny! Jaký je rozdíl mezi ThermoWoodem a například Thermoborovicí?

Pouze dřevo vyrobené originální finskou metodou vyvinutou společností VTT a schválené asociací ITWA, může používat označení ThermoWood. Jedná se o registrovanou značku mezinárodní asociace ThermoWood. Na trhu se však můžeme setkat s neoriginálními produkty, často neznámého původu, které nejsou vyráběné originální metedou a nesmí být nazývány ThermoWood. Jsou proto označovány nejčastěji jako Thermo-borovice, thermodřevo či jiným podobným názvoslovým. Pokud jsou tyto výrobky vyráběny při nižší teplotě například 180°C nejsou určeny pro exteriérové použití a vyznačují se nižší odolností než dřevo modifikované při teplotě 212°C. Pro exteriérové použití je určena tepelná modifikace 212°C a více.

ThermoWood s modifikací Thermo-D, teplota 212°C se zvýšenou odolností pro exteriér

Originální ThermoWood má dvě standardní třídy ošetření, Thermo-S a Thermo-D v závislosti na teplotě ošetření. Jakmile teplota zpracování překročí 200 °C, vlastnosti dřeva se rychle mění. Písmeno „S“ v „Thermo-S“ znamená „stabilita“. Výroba probíhá při teplotě 185 °C a spolu se vzhledem je klíčovou vlastností pro konečné použití stabilita. Třída Thermo-S  je obecně určena pro interiérové použití. Dle klasifikace EN 113 tepelná modifikace splňuje požadavky třídy 3. Písmeno „D“ v „Thermo-D“ znamená „durability - trvanlivost“. Spolu se vzhledem je biologická trvanlivost klíčovou vlastností. Thermo-D třída dle normy EN 113 splňuje požadavky třídy 2. ThermoWood typ D je zpracováván při teplotě 212 °C, je určen vzhledem ke své zvýšené trvanlivosti pro použití v exteriéru a vystavení povětrnostním vlivům. Námi dodávaný ThermoWood dovážíme pouze v tepelné modifikaci D.

Povrchová úprava a barevné změny dřeva

Povrch Thermowoodu vlivem tepelné modifikace snadno šedne a zvětrává, není-li dřevo ošetřeno lakovou či jinou povrchovou úpravou. Thermowood snadno přijímá shodné druhy povrchových nátěrů jako jiná dřeva. ThermoWood snadno přijímá a absorbuje nátěry na bázi olejů. Při použití nátěrů na bázi vody je absorbování do dřeva pomalejší, doporučené je tedy použití substancí s delší dobou schnutí, aby bylo docíleno dostatečné nasycení dřeva.

Je důležité pochopit, že volba neaplikovat svrchní ochranný nátěr má dlouhodobé důsledky. Pro tuto volbu se musíte rozhodnout dříve, než připustíte zahájení přirozeného zvětrávání. Jak Thermowood zvětrává, ztrácí svou přirozenou barvu a šedne. Ve velmi suchém klimatu zvětrává do stříbrošedé barvy, ale ve většině ostatních klimatických oblastí, kvůli různé vlhkosti a podmínkám vystavení slunci, nedochází k stejnoměrnému změtrávání a nejpravděpodobněji vytvoří tmavý, skvrnitý, šedý vzhled.

ThermoWood zpracování

Dokonalého výsledku dosáhnete s použitím profesionálního ostrého nářadí. Thermowood je o něco křehčí a sušší, než obvyklé dřevo a tak řezání by mělo být prováděno s nižší rychlostí, než řezání normální ho dřeva. Nedostatek pryskyřice usnadňuje řezání a broušení.
Při zpracování Thermowoodu dodržujte dva důležité faktory. Používejte ostré nástroje pro dosažení co nejlepšího výsledku. Prach, který vzniká z pilin při zpracování je opravdu suchý a jemný, tudíž je doporučeno používat respirátory. Pracovních prostory by měly mít opařeny vlastním ventilačním systémem pro odstraňování prachu.

Lepení ThermoWoodu

Při použití lepidel na bázi PVAc- je doporučeno použití delší doby a většího tlaku než u tepelně nezpracovaného dřeva, protože voda se do Thermowoodu neabsorbuje tak rychle než do normálního dřeva. Polyuretanové lepidla fungují dobře na ThermoWood. Při použití PU-lepidla, je třeba vzít v úvahu, že reakce vytvrzování PU potřebuje vodu. Lepidla tvrdnoucí pomocí chemikálií fungují s Thermowoodem normálně jako u běžného dřeva.

Šroubování

Proces tepelného úpravy ThermoWoodu může zvýšit náchylnost dřeva k praskání. Vždy předvrtávejte otvory pro vruty, aby se zabránilo praskání materiálu. Použití samořezných vrutů bez předvrtání není doporučeno. Doporučuje se používat nízké závitové vruty. Je velmi důležité použít vruty a spojovací materiál z nerezové oceli se zápustnou hlavou pro exteriérové vnější použití nebo použití ve vlhkém prostředí.

Přibíjení ThermoWoodu

U fasádních profilů do síly 20 mm je možné pro připevňování zvolit přistřelování pistolí na stlačený vzduch s nastavitelnou hloubkou přibití. Pomocí běžného kladiva zvyšuje riziko rozštípnutí při náhodném kontaktu kladiva a dřeva. Spojovací materiál z nerezové oceli by měly být použity při použití Thermowoodu venku nebo ve vlhkém prostředí. Doporučuje se také používat malé oválné hlavy hřebíků, protože to také pomáhá snižovat riziko praskání.

Kontakt s kovy

Pro montáž používejte pouze ocelové nerezové vruty nebo spojovací materiál. Zamezte kontaktu dřeva s korozivními kovy, které na dřevě vytváří modro černé tmavé skvrny. Shodně tak zamezte řezání či obrábění kovů v blízkosti dřeva a následné zanesení kovového prachu na dřevo.

Vlastnosti

Střední stupeň objemových změn dřeva, nízký stupeň zakřivení, malé růstové defekty, mírné třískování. Možnost tvorby prasklin vlivem klimatu. Nutnost předvrtávání děr pro vruty. Dřevo, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům, mění svůj objem, sesychá se, nebo narůstá dle změn klimatu. U jednotlivých dřevěných profilů může docházet k drobným rozdílům v šíři, vlivem rozdílného rozpínání dřeva během vyrovnávání vlhkosti mezi radiálním a tangenciálním růstem dřeva. Ve dřevě, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům se mohou vyskytovat trhliny, průhyb, takzvané korýtkování, kroutivost a točitost, praskliny a trhliny, zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek, drobné otvory po dřevokazném hmyzu. Pokud budete chtít obnovit původní barvu dřeva, použijte odšeďovač Saicos dle technické listu. Poté ošetřete vhodným ochraným olejovým nátěrem.

Skladování

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s
venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Třídění a typické znaky pro ThermoWood

Produkty ThermoWood vyrobené z borovice a smrku mají své charakteristické povolené znaky, které jsou uvedeny v ilustraci níže. Tyto typické znaky pro Thermowood nejsou považovány za vady.

 

ThermoWood - životní prostředí  a environmentální aspekt

Thermowood je velmi šetrný k životnímu prostředí jelikož jde o přírodní produkt. Pouze vysoké teploty a vodní páry se používají ve výrobním procesu. Chemikálie nejsou použity v žádné etapě výroby. Thermowood nezatěžuje přírodu, na konci svého životního cyklu je možné likvidovat spálením, nebo likvidací do běžného odpadu.

Péče a údržba

Povrchy dřeva, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, se nevyhnutelně znečistí a mohou být také zabarveny plísněmi, řasami a mechy. Tyto přírodní faktory pomalu narušují svrchní nátěry a v důsledku toho vyžadují všechny povrchové úpravy pravidelné čištění a údržbu, aby plnily svou funkci. Stupeň údržby závisí na místních klimatických podmínkách, druhu svrchního nátěru a na konečném použití (terasa nebo obklad).

Vyblednutí svrchních nátěrů

Thermowood snadno přijímá a uchovává řadu svrchních nátěrů. Nicméně obvyklá životnost svrchního nátěru se zkracuje degradací a vyblednutím. V důsledku ztráty barvy je nutná renovace.

Nečistoty

Nečistoty jsou nejmírnější příčinou vyblednutí. Pravidelné čištění slabým roztokem čistícího prostředku neobsahujícího fosfáty, obvykle obnoví původní povrchovou úpravu.

Plísně

Plísně jsou běžnými životními formami vyskytující se v našem prostředí. Plísně rostou na rozpadajících se organických materiálech spadané listy, pyl. Drobné a lehké spóry plísní cestují snadno vzduchem a různá podnebí s měnící se teplotou, vlhkostí a zdroji organických živin vytváří plísním podmínky pro přežití. Široká paleta stavebních materiálů včetně betonu, výrobků ze dřeva, vinylových desek a mnoho dalších materiálů se mohou stát potenciální místem růstu plísní. Chcete-li minimalizovat tvorbu plísní, čistěte dřevo tak často, jak jen to bude nutné, dle potřeby. Je důležité odstraňování listí, nečistoty a jiných organických materiálů, které poskytují zdroj potravy pro rozvoj plísní. Pro čištění a odstraňování forem plísní existuje mnoho komerčních produktů. Dodržujte pokyny výrobce a používejte čisticí prostředky v rámci stanovené doby použitelnosti. Nemíchejte čistící prostředky dohromady, jinak by mohly nastat škodlivé chemické reakce. Nikdy nepoužívejte bělidla a kyseliny. Plíseň je obvyklou formou ztráty barev a mořidel, způsobenou houbami, které tvoří skvrny. Opětovné namoření problém s plísněmi nevyřeší. Když nastane čas na přetření, vyčistěte dřevo od plísní slabým roztokem z bělidla (je preferováno bělidlo na kyslíkové bázi, nebo komerčním odstraňovačem plísní. Poté, co bylo dřevo důkladně opláchnuto a uschlo, přetřete ho nátěrem obsahujícím účinnou látku proti plísním.

Tip: Jednoduchý test na přítomnost plísní na nátěru lze provést aplikací jedné nebo dvou kapek čerstvého roztoku domácího bělidla (obsahujícího 5 procent chlornanu sodného) na flekatém místě. Tmavá barva plísní bude obvykle vybělena za 15 až 30 sekund. Skvrny, které se nevybělí, jsou způsobeny jinými faktory a vyžadují další ošetření.

Tvorba mechů a zeleného povlaku

Růst mechů a zeleného povlaku se objevuje všude tam, kde jsou vytvořeny vhodné podmínky k jejich růstu, zejména působením dlouhodobé vlhkosti, bez možnosti vysychání a čištění. Růst měchů v těchto případech můžeme pozorovat nejenom na organických, ale i dalších materiálech jako například kámen nebo beton. Odstraňování je možné pravidelnou údržbou a používání přípravků působící proti růstu.

Extrakční krvácení

Ztráta barvy díky extrakčnímu krvácení je obvykle způsobena vlhkostí. Chcete-li zastavit výskyt skvrn způsobený extrakčním krvácením, musí být odstraněn zdroj vlhkosti. Mírné skvrny jsou často spláchnuty deštěm během několika týdnů. V chráněných prostorech budovy, kde skvrna přetrvává, může časem ztmavnout a pak se těžce odstraňuje. Pokud mytí slabým čisticím roztokem nefunguje, bylo prokázáno, že za použití slabé kyseliny šťavelové lze účinně odstranit vodu, tanin nebo železité skvrny. Jsou také k dispozici komerční čističe. Zůstane-li skvrna nadále, natřete místo základním alkydovým nátěrem a svrchním latexovým nátěrem.

Železité skvrny

Železité skvrny se mohou objevit ve dvou formách: rudo-hnědé zbarvení způsobené rzí a modročerné zbarvení způsobené reakcí železa z hřebíků a jiných kovových předmětů. Chcete-li  těmto skvrnám zabránit, používejte při připevňování spojovací materiál s nerezové oceli. K čištění ploch dotčených železitými skvrnami použijte komerční čistič. V situacích, kdy skvrna pronikla do povrchu dřeva, může být nutné broušení nebo kartáčování.

Skvrny od vody

Ty se často vyskytují v kombinaci s extrakčním krvácením a růstem plísní. Tyto skvrny lze těžko odstranit. Někdy je účinné vydrhnutí dřeva zředěným roztokem z kyseliny šťavelové. Upozornění: Při manipulaci s roztokem kyseliny šťavelové buďte opatrní, protože může být škodlivý – dodržujte pečlivě návod k použití.

Loupání, tvorba bublinek nebo odlupování

Selhání barvy jako loupání, tvorba bublinek nebo odlupování je často spojováno s hromaděním vlhkosti pod barvou a špatnou přilnavostí filmu barvy k dřevěnému podkladu. Tento problém se prohlubuje, pokud je barva aplikována na zvětralé dřevo.

Obnova povrchů z ThermoWoodu

Prvním krokem v přípravě povrchu je zkontrolovat povrch a provést nezbytné opravy. Poté je nutné vyčistit povrch od všech nečistot, plísní a volného materiálu (popsáno níže).

Barvy a jednobarevná mořidla

Vnější povrchy je třeba přetřít pouze tehdy, když se staré nátěry opotřebily na tenkou vrstvu a neposkytují již dřevu ochranu. Při přetírání natřených nebo jednobarevných nátěrů obkladů nebo lemování může být zapotřebí odstranění starých nátěrů. To je nezbytné, je-li například starý povrch silně popraskaný nebo se odlupuje.

Tyto povrchové úpravy lze odstranit pomocí různých postupů, které mohou být všechny složité, časově náročné a finančně nákladné. Některé z těchto postupů mohou poškodit dřevo. Například by se nikdy nemělo použít k odstraňování nátěrů mytí tlakovou vodou, protože tento proces může vážně poškodit povrch dřevěných vláken a ztížit správné přilnutí dalšího nátěru.

Přetírání matných svrchních nátěrů

Thermowood, který byl přetřen barvami nebo jednobarevnými mořidly je nejlépe přetírat stejným typem původně aplikovaného svrchního nátěru. Nezapomeňte, že správná příprava povrchu a očištění před přetřením jsou nezbytné pro optimální provedení nového svrchního nátěru nebo nátěrů.

Pro přetření starého povrchu nejprve seškrabejte všechen volný, popraskaný nebo loupající se svrchní nátěr. Obruste holé dřevo a veškerý zbývající svrchní nátěr pro hladké "změkčení" hran na holé dřevo. Před přetřením povrchu musí být likvidovány a odstraněny plísně, jinak plíseň vyroste skrz nový nátěr nebo jednobarevné mořidlo. Odstranění lze provést komerčním odstraňovačem plísní nebo zředěnými roztoky domácího bělidla (na bázi kyslíku) s následným důkladným opláchnutím čistou vodou. Po těchto přípravách vydrhněte povrch tuhým kartáčkem (ne drátěným) a vodou a opláchněte čistou vodou. Před obnovou nátěru nechte umytý povrch uschnout a aplikujte základní barvu na místa holého dřeva. Po zaschnutí základního nátěru naneste jednu nebo dvě svrchní vrstvy barvy nebo jednobarevného mořidla. Dvě svrchní vrstvy barvy jsou vždy lepší na holém dřevu, které bylo opatřeno základní barvou.

Přetírání průhledných nátěrů, poloprůhledných mořidel a bělicího oleje

Olejové nátěry a voduodpuzující impregnační prostředky lze obnovit jednoduchým očištěním starého povrchu tuhým (ne drátěným) kartáčkem a vodou s následnou aplikací nového svrchního nátěru. V některých případech je vhodné mírné vydrhnutí čisticím prostředkem s následným opláchnutím vodou. U závažnějších případů se musí použít čističe na plísně. Druhá vrstva voduodpuzujícího impregnačního prostředku vydrží déle než ta první, protože je možno použít jí více, jelikož proniká do malých trhlinek povrchu, které se otevírají v průběhu zvětrávání dřeva. Čím hrubší povrch, tím více svrchního nátěru je možné použit a tím prodloužit životnost.

Poloprůhledná mořidla na bázi oleje lze relativně snadno přetřít. Nadměrné broušení není obvykle nutné. Jednoduše k odstranění povrchových nečistot, prachu a volných vláken dřeva použijte tuhý (nekovový) kartáč. Po řádném očištění pro likvidaci kontaminace plísněmi naneste novou vrstvu nátěru.

Neošetřený ThermoWood

Nenatřený, zvětralý obklad nebo lemování z Thermowoodu je možné renovovat zbroušením povrchu, nebo použitím komerčních produktů označovaných jako čisticí prostředky, případně obnovující prostředky. Ačkoli jsou tyto výrobky obvykle určené především k obnovení vodorovných dřevěných povrchů jako jsou terasy, fungují obecně téměř stejně dobře i na svislých plochách. Některé produkty obsahují zahušťovadla, aby pomohly tekutině lépe přilnout na vertikální povrchy.

Poznámka:
Místní a státní stavební normy a zákony, jsou nadřazeny zde uvedeným informacím.