Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Přinášíme vám návod na montáž dřevěné terasy

Přinášíme vám návod na montáž dřevěné terasy

Před zahájením vašeho projektu se seznamte s informacemi ohledně doporučené montáže dřevěných teras, tak aby výsledný vzhled a trvanlivost dřeva byla co možná nejvyšší. Dřevěná terasa bude ozdobou vašeho domu. Zamilujete si ji. Večery a víkendy s rodinou a přáteli dostanou zcela nový rozměr. Příjemné posezení na dřevěné terase si můžete dopřávat každý den! Proto vám přinášíme přehledný návod, podle kterého bude montáž dřevěné terasy hračka. V návodu naleznete mnoho cenných rad od výběru vhodného podkladu, umístění vaší terasy, zajištění vhodné ventilace, doporučených rozsahů podkladních hranolů, samotného sestavení a tipů na povrchovou úpravu vaší dřevěné terasy.

Skladování teras před a v průběhu instalace

Během skladování a montáže dřevěných teras dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Terasové palubky jsou určeny pro venkovní použití, nicméně během jejich skladování se nedoporučuje dřevo vystavovat dešti, vhhkosti a jiným povětrnostním vlivům, které by zpsobily deformaci dřeva. Skladujte terasová prkna a hranoly na rovném podkladu nad úrovní země bez přímého kontaktu se zemí. Dbejte na to, aby bylo dřevo dobře zakryto například plachtou pro zamezení zatečení vody, nejlépe však v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnou s venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování k deformaci nebo jiným negativním změnám dřeva.

Příprava podkladu pro dřevěné terasy

Ujistěte se, že je podklad pevný, nebortí se a je rovný. Naplánujte projekt vaší terasy na suchém místě s možností rychlého a přirozeného vysychání. Pod terasou byl dostatečný prostor pro ventilaci vzduchu a vysychání a terasa byla situována nad okolním terénem. Neprovádějte instalace terasy v úrovni s okolním terénem. Mějte na paměti, že dřevo které je vystaveno vysokým vlhkostním podmínám, bez možnosti rychle vysychat, vydrží méně, než to u ktérého dochází k rychlému přirozenému vysychání. Z toho důvodu zajistěte volný odtok vody pod terasou tak, aby voda nezůstávala pod palubkami nebo roštem. To by mohlo mít za následek možnost korýtkování, deformací, snížené životnosti dřeva a zvýšení rizika tvorby plísní, hniloby a výskyt dřevokazných hub. Vyvarujte se přímé instalaci palubek k podkladu bez použití podkladních roštů. Nepokládejte nosné hranoly přímo na zem. Snížíte tím životnost dřeva. Nosné rošty by měly být umístěny na vodě odolných terčích. Pro zvýšení odolnosti dřevěných hranolů je možné použít ochranné pásy hranolů nebo provést impregnaci dřeva. Nepokládejte pod terasu savé geotextilie, které způsobují zadržování vody a vysoké vlhkosti, která působí na dřevo vaší terasy ze spodní strany, zatímco na horní stranu bude působit slunce a vysoká teplota. Instalace na savé geotextílie způsobují korýtkování, průhyb a sníženou životnost dřeva. Nepoužívejte nosné hranoly z měkkého dřeva pro instalaci teras z tvrdých tropických dřevin. Naplánujte sklon povrchu terasy směrem od domu tak, aby mohla voda odtékat z povrchu terasových prken a nezůstávala na jejich povrchu. To by mělo za následek zrychlené zvětrávání dřeva a tvorbu skvrn od nečistot. Pokud provádíte montáž na balkonech, zajistěte svod dešťové kanalizačním systémem nebo shodem vody tak, aby nebyla připadně obarvena omítka domu od přírodního barviva, které většina tropických dřevim obsahuje.

Vyvarujte se budování terasy v úrovní terénu

Naplánujte projekt vaší terasy nad okolním terénem. Čím výše bude dřevo umístěno nad okolním terénem, tím lépe bude docházet k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Dřevo včetně podkladní konstukce, které je umístěno v úrovni nebo pod úrovní země nebo v místech kde je vystaveno nepříznivým vhkostím podminkám, které ovlivňují jeho vlastnosti, snižují jeho životnost a jsou živnou půdou pro tvorbu plísní nebo hniloby. Naplánujte projekt vaší terasy s možností boční ventilace a dostatečného vysychání a cirkulace vzduchu pod terasou. Dilatační mezery mezi prkny v tomto případě nejsou schopny zajistit dostatečnou ventilaci vzuchu a vysychání prostoru pod terasou. U projektů budovaných v úrovni okolního terénu se můžeme setkat s působením vysoké zemní vlhkosti, které zvyšují vlhkost dřeva, způsobují efekty příčného průhybu, rozpínání dřeva, deformace a neumožňují dostatečnou saturaci nátěrů. Dochází k vytlačení oleje ven ze dřeva, rychlého sprašování nátěru což snižuje jeho životnost. Tento způsob instalace teras se obecně nedoporučuje také vzhledem k dalším negativním vlivům a s tím spojené nižší životnosti dřeva.

Zeminový podklad

Pokud se rozhodnete jako podklad pro vaší terasu zvolit zeminu, připravte pevný kompaktní, rovný štěrkový nebo kamínkový podklad s dostatečným odvodněním. K zabránění pozdějšímu případnému prorůstání plevele překryjte povrch speciální nenásákavou fólií. Nepoužívejte savé geotextýlie. Jestliže použijete jako podklad kačírek ujistěte se, že je dostatečně zhutnělý, dosáhli ideální roviny a nepropadá se. Nepokládejte hranoly přímo na zem. Podkladní hranoly umístěte na dlaždice či rektifikační terče. Zajistíte tím vysychání a možnost ventilace dřeva. Podkladní hranoly nikdy nezasypávejte.

Betonový podklad

Na betonovém podkladu vytvořte vhodný spád pro rychlý odtok vody a opatřete povrch penetračním nátěrem a vzhledem k vysoké náchylnosti betonu pro apsorbci vlhkosti. Většina tropických dřevin obsahuje přírodní barvivo, které se zpočátku během deště nebo vlhkého počasí může uvolňovat ze dřeva a které může obarvit oblast pod rošty a v jeho okolí okolí.

Nosné hranoly

Nepokládejte nosné hranoly přímo na zem. Nosné rošty by měly být umístěny na vodě odolných podložkách nebo terčích. Rektifikační terče zabezpečují volný odtok vody pod rošty za deště a umožňují vyrovnání výškových rozdílů. Vzdálenost terčů by měla být cca 50 cm od sebe, pro běžné zatížení terasy. Naplánujte sklon terasy v podélném směru směrem od domu tak, aby z povrchu mohla volně odékat voda. Pro zvýšení trvanlivosti podkladních hranolů použijte na nosné hranoly ochranný pás hranolů z naší nabídky nebo proveďte impregnaci dřeva. Pro možnost vysychání prostoru mezi prknem a podkladním hranolem, je možné použít ventilační podložky. Nepoužívejte nosné hranoly z měkkého dřeva pro instalaci teras z tvrdých tropických dřevin. Důležité je správné rozmístění podkladních roštů od sebe viz. tabulka níže.

Sestavení dřevěné terasy

Během montáže dřevěné terasy je v závislosti na dřevině nutné dodržovat 3-7 mm mezery mezi jednotlivými prkny kvůli možnosti nabobtnání nebo sesychání prken, způsobené změnami klimatických podmínek. Použijte k tomuto účelu vymezovací kolíčky z naší nabídky dle vlhkostí dřeva místních vlhkostích podmínek.

Orintační velikosti spár mezi jednotlivými prkny v závislosti na vhkosti dřeva.
Vlhkost dřeva 12-17% - velkost spáry 7 mm
Vlhkost dřeva 18-22 - velkost spáry 5 mm
Vlhkost dřeva > 23% - velkost spáry 3 mm

Pro zamezení zachycení vody a vlhkosti mezi hranoly a terasovými prkny a s tím spojené případné riziko zahnívání, doporučujeme použití ventilačních podložek z naší nabídky.

Pro srovnání bočně zakřivených prken použijte při instalaci stahovací klíč nebo stahovací svorku.

Šroubování dřevěné terasy

Nejpevnějšího uchycení terasových prken dosáhnete montáží vruty shora. K zajištění předvrtání rovných linií děr pro vruty doporučujeme natažení provázku nebo k tomuto účelu použijte předvrtávací šablonu pro sešroubování prken s nosnými rošty. Vždy předvrtávejte díry pro vruty, nejlepe pomocí speciálního záhlubníku, zamezíte tím pnutí a praskání dřeva kolem vrutů, stržení závitu nebo přetržení vrutu. Pro nejlepší vzhled použijte Smart-Bit nebo Step Drill záhlubník, vrták se záhlubníkem pro docílení vyvrtání shodné hloubky.
Vždy napojujte jednotlivá prkna k sobě na podkladním hranolu a prošroubujte každé prkno vaší dřevěné terasy na každém spoji s podkladním hranolem. Umístěte vruty vždy na levou a pravou stranu prkna cca 2 cm od okrajů, nikdy neumísťujte pouze jeden vrut například do středu palubky. Přesahy přišroubovaných konců prken by měly být maximálně 5 až 10 cm kvůli zamezení ohýbání konců prken. Použijte pouze speciální pevnostní nerezové vruty, které jsou dvakrát delší než je síla prken.

Dokončení dřevěné terasy

Je-li třeba, přebruste plochu dřevěné terasy elektrickou bruskou pro dosažení vyšší hladkosti povrchu. Následně povrch terasy ošetřete vhodným ochranným olejem.

Povrchová úprava

Tropické dřeviny určené pro venkovní použití jsou velmi odolné a nevyžadují chemické ošetření povrchu, nicméně napuštění a opětovné ošetřování vhodným ošetřovacím přípravkem či olejem prodlužuje jejich životnost, zvyšuje kvalitu povrchu, prodlužuje přírodní barvu a oddaluje proces šednutí. Nové dřevo obsahuje přírodní extraktivní látky a vykazuje vyšší hustotu, což do jisté míry omezuje pronikání nátěru hluboko do dřeva. U aplikace nátěrů na nové dřevo je trvanlivost nátěru nižší v porovnání s natíráním starého dřeva. Obecně tak u starého dřeva můžeme pozorovat delší trvanlivost nátěrů, vzhledem k hlubšímu napuštění olejů do dřeva. Z tohoto důvodu se dle technického listu nátěrů doporučuje u exotických dřevin aplikovat nátěr u nového dřeva po minimálně 4 týdnech po montáži, po zvětrání a uvolnění extraktivních látek. Postupujte dle technického listu výrobků.

Pravidelné čištění a péče

Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, se usazuje voda a vlhkost. Nedochází tak k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto tyto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě. Více informaci naleznete v návodu na údržbu terasových prken zde.