Dřevěné venkovní terasy a dřevoplastové terasy z USA

Dřevěné venkovní terasy a dřevoplastové terasy z USA

Přímý import a velkoobchod. Dřevěné terasy a vysoce kvalitní dřevoplastové terasy od amerického výrobce Fiberon. Poradíme vám při výběru vaší nové terasy.

Zvolit dřevo či dřevoplast?

Jaký materiál si tedy zvolit? Dřevo či dřevoplast? To je první myšlenka při výběru vaší nové terasy. Dřevo je nenahraditelný materiál s jedinečným vzhledem, vlastnostmi a krásou, pocit z přírodního materiálu nelze nahradit. Bude však postupem času a působením klimatu měnit jeho vzhled a rovněž je třeba se smířit s přirozenými vlastnosti dřeva jako je například tvorba prasklin, barevné změny, nebo šednutí.

Kompozitní terasy jsou na druhou stranu téměř bezúdržbové, pouze s nutností čištění povrchových nečistot, jsou odolné proti dřevokaznému hmyzu, houbám, odolné proti povětrnosti, nevyžadují olejování či broušení, nicméně je třeba pečlivě zvážit nabízenou kvalitu a profil. Od dřevoplastových teras rovněž nelze očekávat a dosáhnout pocitu přírodního materiálu.

Rozhodnete-li se pro dřevoplastové terasy, doporučujeme zvolit plný profil a nikoli duté provedení. Doporučujeme rovněž se vyvarovat mnoha nabízeným druhům zejména od asijských výrobců, u kterých se obvykle setkáte sice s nižší pořizovací cenou, ale díky nízké kvalitě použitých materiálů se defekty projevují již po velmi krátké době.

V sortimentu dřevoplastových terasy dovážíme terasy od amerického výrobce Fiberon. Fiberon je světový lídr a výrobce z dlouhou tradicí a zkušenostmi ve vývoji nových technologií s segmentu kompozitů, Fiberon patří mezi nejkvalitnější kompozitní terasy na světě.
Terasy Fiberon jsou prověřeny všemi klimatickými pásmy od horké Jižní Afriky, Austrálie až po chladné severské oblasti. Fiberon nabízí vysokou stabilitu s velmi nízkou hodnotou rozpínání, nabízí široké spektrum povrchů a barevných možností s velmi malou tendencí blednutí, terasy Fiberon jsou jednoduché na instalaci která se provádí na dřevěné podkladní hranoly. Terasy Fiberon jsou nejlepší volbu v případě, že se rozhodnete pro WPC terasy. Více informací o terasách Fiberon naleznete na stránkách o WPC terasách Fiberon, nebo na stránkách výrobce.

Jaké jsou rozdíly v jednotlivých dřevinách ?

Dřevěné venkovní terasy dovážíme v širokém spektru zejména tropických dřevin. V rozdílech jednotlivých tropických dřevin se běžný zákazník není schopen obvykle příliš dobře orientovat. Venkovní dřevěné terasy vyrobené z různých dřevin nabízejí na první pohled podobný vzhled, nicméně přináší velké rozdíly ve fyzikálně mechanických vlastnostech dřeva, které má následně velký vliv na chování dřeva. Rozlišují se dřeviny s bez obsahu olejnatých pryskyřic a ty, které již při svém růstu obsahují přírodní olejnaté pryskyřice. Přírodní oleje obsažené v některých dřevinách jako například Merbau, nebo Ipe působí jako vnitřní impregnace, snižují rozpraskávání dřeva na minimum a tvoří přirozenou ochranu před povětrnostními vlivy a škůdci. Dřevěné venkovní terasy vyrobené z olejnatých dřevin vysoce převyšují ve vlastnostech dřevěné terasy vyrobené z takzvaných suchých dřevin tedy bez obsadu olejů, u kterých častějí dochází k rozpraskávání. Špičkou v pomyslném žebříčku kvality dřevěných teras je dřevina Merbau a jihoamerické Ipe.

Právě venkovní dřevěné terasy z Merbau patří k nejkvalitnějším na trhu a které nabízí jedny z nejlepších fyzikálně mechanických vlastností vůbec. Právě proto je Merbau využíváno nejen pro interiérové, ale rovněž ve velké míře i pro venkovní použití nejčastěji pro dřevěné terasy. Dřevina Merbau snoubí hned několik výjimečných vlastností. Vysoká tvrdost dovoluje použití pro podlahy, vysoká odolnost proti povětrnosti, plísním, škůdcům a především extrémní stabilita činí z této dřeviny nepřekonatelný materiál vhodný pro exteriérové použití. Dřevina Merbau je nejstabilnější dřevina světa s velmi nízkými hodnotami objemového sesychání a tak se objemové změny, sesychání, bobtnání, vnitřní pnutí projevují snad nejméně ze všech dřevin. Těmito vlastnostmi vysoce převyšuje ostatní tropické dřeviny, které sice nabízí srovnatelnou životnost, ale v dalších důležitých vlastnostech jako jsou stabilita, kroutivost a tangenciální sesychání se s dřevinou Merbau nemohou rovnat. Další výjimečná vlastnost Merbau oproti dalším dřevinám používaných pro venkovní dřevěné terasy spočívá ve vysokém obsahu olejnatých pryskyřic obsažených ve dřevě. Během vystavení dřeviny Merbau dešti či vysoké vlhkosti se část přírodních olejů vyplavuje ze dřeva ve formě hnědé tekutiny podobné černé kávě.

Proces vyplavování trvá obvykle dle četnosti a intenzitě dešťů v řádu týdnů. Zbylé přírodní olejnaté pryskyřice působí dále ve dřevě jako impregnace. Dbejte na to, aby přírodní barvivo, které se během deště bude z dřeviny vyplavovat, neobarvilo místa pod a v okolí. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým svodem.

Příčiny šednutí a černání dřeva a renovace dřevěných teras

Venkovní dřevěné terasy a dřevo vystavené povětrnostním vlivům, zejména slunečnímu záření a dešti vykazuje po určité době barevné změny svého povrchu. Jedná se o změnu barvy dřeva do šedo stříbrné barvy, která se projevuje dle intenzity slunečního záření a deště již v průběhu několika měsíců. Jde o rozpad vrchní vrstvy dřeva a jeho stavebních prvků ligninu a celulózy vlivem působení povětrnosti a UV slunečního záření.
Tento jev se projevuje u všech dřevin bez rozdílu, pouze u tmavých dřevin je efekt šednutí viditelný rychleji než u světlých dřevin. Tuto tenkou zešedlou vrstvu lze odstranit mechanicky, to znamená zbroušení povrchu či pomocí speciálního odstraňovače šedi Saicos. Při působení vlhkosti se šedá zvětralá patina projevuje zbarvením do černa a s postupným vysycháním dřeva opět vrací do šedého odstínu.

Další možnou barevnou změnou dřeva je efekt černání povrchu. Černání povrchu se projevuje častěji u vodorovných ploch vystavených povětrnosti, u kterých dochází k snazšímu usazování nečistot, působení Černání dřeva vlivem kovových korozivních částic prachových částic a spadu. Černání dřeva je způsobené pozvolným prostupováním nečistot společně se zvýšenou vlhkostí makropóry do dřeva, kde dochází k jejich usazování. Současný světový trend přírodních ochranných terasových nátěrů nechávající dřevo s otevřenými póry, umožňujících přirozené vysychání, nezamezí prostupování prachových částic, ani zvětrávání dřeva. Odstraňování začernání dřeva je možné provádět slabým roztokem kyseliny šťavelové, čističem Saicos odstaňovač šedi nebo mechanicky zbroušením povrchu.

Další příčinou černání je kontakt dřeva s korozivními kovy. Kovové částice či kovový prach společně s působením vlhkosti vytváří na dřevě modro černé skvrny ( viz obrázek ). Častým případem je použití nevhodného spojovacího materiálu nebo zanešení kovového prachu z řezání či broušení kovů na povrch dřeva. Snaha odstranění korozivních skvrn pomocí chemických odstraňovačů šedi není obvykle účinná a je nutné přistoupit ke zbroušení povrchu dřeva. Použití ochranných nátěrů dřeva nezamezuje tvorbě korozivních skvrn.
Odstraňování zvětralého povrchu či začernání dřeva vlivem nečistot pomocí chemického odšeďovacího přípravku je účinně pouze do té doby, než zvětrání pronikne více do hloubky dřeva. Účinnost ostranění šedi pomocí chemických odšeďovačů je obvykle do 2-3 let dle druhu dřeva. Poté již bývá variantou zbroušení povrchu dřeva.

Dřevěné terasy - postup instalace

1) Podklad pod venkovní dřevěné terasy

Ujistěte se, že je podklad pevný, nebortí se a je rovný. Pod terasou by měl být dostatečný prostor pro dostatečnou ventilaci a proudění vzduchu a možnost vysychání vlhkostí. Zajistěte volný odtok vody z podkladu tak, aby nezůstávala pod palubkami nebo roštem, to může způsobovat korýtkování či jiné deformace dřeva vaší terasy. Vyvarujte se přímé instalaci palubek k podkladu bez použití podkladních roštů. Vyvarujte se instalace vaší terasy na geotextílie. Geotextílie zadružující vodu pod rošty způsobují vysokou vlhkost, která působí na palubky terasy ze spodní strany, zatímco na horní stranu může působit slunce a vysoká teplota. Instalace na savé geotextílie může způsobit korýtkování a průhyb palubek dřevěné terasy.

Zeminový podklad
Pro dřevěné venkovní terasy připravte pevný kompaktní a rovný pískový, štěrkový, nebo kamínkový podklad. K zabránění pozdějšímu případnému prorůstání plevele překryjte povrch speciální fólií. Jestliže použijete jako podklad kameny, ujistěte se, že jste dosáhly ideální roviny a nosné rošty na nich leží celou plochou.

Betonový podklad
Betonový podklad s vhodným spádem pro rychlý odtok vody je pro venkovní dřevěné terasy nejvhodnějším řešením. Zpočátku se během deště nebo vlhkého počasí, může uvolňovat barvivo, které většina tropických dřevin obsahuje a které může obarvit oblast pod rošty a v okolí. Nosné rošty by měly být umístěny na vodě odolných terčích ( viz. výškové nastavitelné terče na další stránce ), které zabezpečují volný odtok vody pod rošty za deště a vyrovnání výškových rozdílů. Vzdálenost terčů by měl být cca 50 cm od sebe, pro běžné zatížení terasy. Nosné podkladní pro dřevěné terasy by měly být z podobně tvrdého a odolného materiálu jako pochozí terasy kvůli zamezení nutnosti jejich výměny v důsledku hniloby. Podstatné je správné rozmístění podkladních roštů od sebe ( viz tabulka ). Příklad: Při síle dřevěné terasy 25 mm je maximální vzdálenost jednotlivých podkladních roštů 55 cm od sebe.

2) Sestavení dřevěné terasy

Během montáže dřevěné terasy je nutné dodržovat 4 - 10 mm mezery mezi jednotlivými prkny kvůli možnosti nabobtnání, nebo sesychání prken způsobené změnami klimatických podmínek. K srovnání bočně zakřivených prken použijte při instalaci stahováky Hardwood Wrench.

3) Šroubování dřevěné terasy

Doporučujeme natažení provázku ( viz obrázek ) k zajištění správného a rovného vyvrtání děr pro sešroubování prken vaší terasy s nosnými rošty. Vždy předvrtávejte díry pro vruty, zamezíte tím praskání dřeva, stržení závitu nebo přetržení vrutu. Vždy prošroubujte každé prkno vaší dřevěné terasy na každém spoji s podkladním hranolem. Umístěte vruty vždy na levou a pravou stranu prkna cca 2 cm od okrajů, nikdy neumísťujte pouze jeden vrut například do středu palubky. Vzdálenost umístění šroubů od konců ( čel ) prken je maximálně 5 až 10 cm kvůli zamezení ohýbání konců prken. Použijte pouze speciální pevnostní nerezové vruty, které jsou dvakrát delší než je síla prken.

4) Dokončení dřevěné terasy

Je-li třeba přebruste plochu dřevěné terasy elektrickou bruskou pro dosažení vyšší hladkosti povrchu. Ostré hrany konců (čel) prken po sesazení zaoblete (zabruste) ručně nebo elektrickou bruskou, případně osaďte začišťovací hranou.

Výškově nastavitelné terče
Pro dřevěné terasy, jsou speciálně navrženy pro dřevěné venkovní terasy v místech s nutností vyrovnávání různých výšek podkladu, srovnávání spádů či pouze vytvoření prostoru pro odtok dešťové vody pod rošty. Základní a šroubovací terče jsou v tomto případě ideálním řešením umožňující snadné nastavení a dosažení pracovní výšky od 1,4 cm. Každý z terčů umožňuje různý rozsah výtoče závitu. Terče jsou vybaveny horní plochou s vodícím profilem pro vložení podkladního roštu v šíři do 72 mm. Terče mohou být vybaveny dalšími nástavci pro nastavení potřebné výšky.

Instalace skrytým spojem - Hardwood clip
Klipy ExtremeKD pro dřevěné venkovní dřevěné terasy jsou vysoce kvalitní patentované spojky pro instalaci takzvaným skrytým spojem. Klipy jsou vyrobeny z nerezové oceli a Polyethylenu, což dodává tomuto výrobku vysokou pevnost a pružnost. Při instalaci klipsy Extreme vytváří mezeru mezi palubkami 4 mm. Tyto spojky vyžadují drážku po stranách palubek, která se provádí lamelovací frézkou při instalaci terasy. Klipy Extreme jsou doporučeny pro dřevo u kterého nedochází k tak vysokým objemovým změnám jako například Merbau a Ipe.

Vruty - spojovací materiál
Pro venkovní dřevěné terasy z tropických dřevin doporučujeme použití speciálních nerezových vrutů určených pro instalaci s příměsí Marténské oceli pro vyšší pevnost v tahu a střihu. Pro lepší a pevnější uchycení bitu, je vrut vybaven Torx hlavou tzv. hvězdičkou.

Skladování před a během instalace
Během skladování zboží dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům, bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Ošetřování dřevěné terasy
Tropické dřeviny určené pro venkovní použití jsou velmi odolné a nevyžadují chemické ošetření povrchu, nicméně napuštění vaší dřevěné terasy a opětovné ošetřování vhodným ošetřovacím přípravkem či olejem prodlužuje životnost, prodlužuje přírodní barvu a oddaluje proces šednutí způsobený slunečním UV zářením který je přirozený pro všechny dřeviny vystaveným venkovním vlivům. Jelikož konce, čela prken absorbují vlhkost nebo vysychají 200x rychleji, je doporučeno jejich ošetření speciálním voskem Wood-Vax.

Stahovcí klíč Hardwood Wrench pro dřevěné terasy
Stahovací klíč pro dřevěné terasy Hardwood Wrench je jedinečný profesionální pomocník určený pro srovnávání zakřivených terasových palubek. Patentovaný otočný systém hlavice vyvine při použití minimální námahy dostatečnou sílu pro stažení zakřivených prken i z vysoce tvrdých tropických dřevin. Mechanizmus umožňuje po otočení klíče do určené pozice zanechat klíč v tahu, opustit ho a věnovat se předvrtání či šroubování. Jedinečný patentovaný systém otočné hlavy vyvine při použití minimální námahy dostatečnou sílu pro stažení prken z vysoce tvrdých tropických dřevin. Klíč může být uchycen na všech standardně dodávaných podkladních hranolech do šíře 88 mm. Vysoce kvalitní provedení vyrobeno z leteckého hliníku, dovoz USA.

Zobrazit všechny novinky


fiberon SAICOS Victoria INTERFOR WESTERN RED CEDAR EXPORT ASSOCIATION

Pechar s.r.o.
Dřevoimport – velkoobchod
Náchodská 23, Praha 9, 19300

Maloobchodní prodej

  • +420 220 879 443

Velkoobchodní prodej

  • +420 220 879 586

Oddělení nátěrů

  • +420 220 879 587

© 2016, Pechar s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑