Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Legální původ dřeva dle EUTR

Původ dřeva, udržitelné lesní hospodářství, systém zpětného zalesňování nám nejsou lhostejné. Lesy přinášejí velký ekologický, hospodářský a sociální prospěch, včetně zdroje dřevařských a jiných výrobků a ekologických služeb, jež jsou pro lidstvo zásadní, jakými jsou zachování biologické rozmanitosti a funkčnosti ekosystému a ochrana klimatu.

Na základě nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 995/2010, ze dne 20. října 2010, se stanoví povinnosti pro společnosti uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Toto nařízení platí v celé Evropské unii od března 2013 a cílem tohoto nařízení je zabránit dovozu a uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie.
 
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, vyžaduje po hospodářských subjektech uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh vytvoření vnitřního předpisu, kterým se společnost při dovozu dříví nebo výrobků obsahujících dřevo musí řídit. Systém náležité péče obsahuje postupy a pravidla při uvádění dřeva a dřevařských výrobků vytěžených mimo prostor Evropské unie a je následně dováženo na vnitřní trh EU. Základní koncept provádění náležité péče spočívá v realizaci činností ke snížení a minimalizaci rizika nákupu nelegálně těženého dřeva a výrobků z něj. Tyto činnosti zahrnují posouzení rizika nelegálně těženého dřeva a zmírňování těchto rizik.

Pro vyhodnocování rizika je stěžejní dostupnost informací o dováženém dřevu nebo výrobcích z něj. Jde zejména o informace o původu dřeva, doložení místa a oprávnění těžby, verifikaci dřeva a další informace, jako je země původu a informace o rozsahu dodavatelského řetězce. Tento systém náležité péče vychází z požadavků dosud známých a dostupných standardů, které byly Evropskou komisí uznány jako věrohodné nástroje pro naplnění požadavků EUTR, které jsou pro členské státy EU dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (dále jen nařízení).

Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. Za tímto účelem naše společnost jako přímý dovozce uvádějící dřevo na trh EU vykonáváme náležitou péči prostřednictvím systému opatření a postupů, aby se riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh snížilo na minimum. Naše společnost je přímý dovozce na trh EU a dbáme na legální původ u všech svých dovážených dřevařských výrobků. Veškeré dovážené dřevařské produkty pochází z legálních zdrojů těžby v souladu nařízením EU č.995/2010, EUTR a FLEGT.

Naše společnost řádně vede a zpracovává systém řízení rizika, takzvaný systém „náležité péče“ v souladu s evropským nařízením EU č.995/2010 zaměřeného proti riziku dovozu dřeva z pocházející z nelegální těžby a uvádění na trhy EU. Systém náležité péče dle EUTR zahrnuje kontrolu dokumentace a vedení evidence prokazující legální původ dřeva a možnosti zpětného vysledování celého dodavatelského a výrobního řetězce. Vedení systému náležité péče zahrnuje dokumentaci o původu těžby, množství vytěžené suroviny, certifikaci původu, evidenci dodavatelského těžebního, výrobního a přepravního řetězce. Nákupní doklady, dodací, přepravní a námořní transportní doklady, povolení k těžbě a další dokumentaci. V rámci dovozů pravidelně spolupracujeme s kontrolními orgány.

Naše společnost je zároveň zapojena do systému licencování Forest Law Enforcement, Governance and Trade pod zkratkou FLEGT. Jedná se o akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), který vydala Evropská komise v roce 2003. Plán je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví. Akční plán klade důraz na reformu správy a na budování kapacit za podpory opatření, jež jsou zaměřena na rozvoj mnohostranné spolupráce a doplňujících opatření na straně poptávky, navržených k zamezení těžby a dovozu nezákonně vytěženého dřeva a přispění k širšímu cíli, jímž je trvale udržitelné lesní hospodářství v zemích produkujících dřevo. U každé jednotlivé dodávky je během celního řízení dále ověřováno, zdali dovážené dřeviny nejsou na seznamu  chráněných a ohrožených druhů CITES. Všechny nabízené dřeviny jsou celosvětově běžně prodávané. Potvrzujeme, že námi dovážené dřevařské produkty jsou v souladu s uvedenými nařízeními EUTR, FLEGT, CITES. Pochází z legálních zdrojů a legálního původu těžby a nejsou na seznamu chráněných a ohrožených druhů. Potvrzení o řádném vedení a evidenci systému náležité péče EUTR a certifikát o legálním původu dováženého dřeva naleznete zde, případně vám je předložíme na vyžádání.